Il-mexxejja politiċi u tal-knisja f'Malta u Għawdex | Colin Apap
Father Colin Apap jirrifletti fuq il-poter f'Malta u d-differenzi fil-poteri politċi u dawk tal-knisja
Mill-eżamijiet tal-Matsec sal-privat regolat
F’intervista ma’ Luigi Sghendo l-kelliem tal-PN tal-Edukazzjoni Justin Schembri jaqbel li l-privat għandu jiġi regolizzat sabiex jitnaqqsu l-abbużi fit-tagħlim, u...
Editorjal | Jirrenja s-sens komun!

Kieku kienet bintek li qed iġġorr tqala li tista' twassal għal mewt tagħha - u allura tat-tarbija wkoll - ma tkunx trid li t-tobba jkollhom il-jedd...

Kieku kienet bintek li qed iġġorr tqala li tista'...

Repubblika tispjega kif minħabba 'tkaxkir tas-saqajn' uffiċjali tal-Bank Pilatus jistgħu jeħilsuha ħafif

L-Avukat Jason Azzopardi saħaq li għax għadda wisq żmien, diġà ma jistgħux jittieħdu passi dwar żewġ reati msemmija fl-Inkjesta Maġisterjali...

L-Avukat Jason Azzopardi saħaq li għax għadda wisq...

Alicia Bugeja Said | L-Agrikoltura u t-Tibdil fil-Klima: Il-COP27

Bħala rappreżentanti tal-poplu, irridu nqisu s-settur tal-agrikoltura bħala...

Bħala rappreżentanti tal-poplu, irridu nqisu s-settur...

Albert Buttigieg | Mhux beħsiebni nsaħħan is-siġġu!

F’kull irwol u responsabblità li kelli dejjem għamilt ħilti...

F’kull irwol u responsabblità li kelli dejjem...

Saviour Balzan | Mela tajjeb ... Sur Politiku

Stuprajna pajjiż biex il-partiti ikollhom il-flus, jaqdu lill-kbar u jfottu...

Stuprajna pajjiż biex il-partiti ikollhom il-flus, jaqdu...

Editorjal | X'inhu jiġri fit-toroq tagħna?

Ejja ma niħdux l-attitudni ta' "u iva mhux xorta" jew "xi...

Ejja ma niħdux l-attitudni ta' "u iva mhux...

Ivan Castillo | Impjiegi... Minsija fil-Baġit

Filwaqt li s-settur pubbliku jeħtieġ impjegati f’ċertu livelli u...

Filwaqt li s-settur pubbliku jeħtieġ impjegati...

Carmel Cacopardo | Mqabba: vittma ta’ sklerożi ta’ l-istituzzjonijiet

Sal-ħin li qed nikteb, id-Dipartiment tal-Edukazzjoni għadu ma fetaħx ħalqu biex jipproteġi lill-istudenti fl-iskola primarja tal-Imqabba li hi daqstant...

Sal-ħin li qed nikteb, id-Dipartiment tal-Edukazzjoni...

Miriam Dalli | Il-fiduċja li tissarraf f’aktar fiduċja

Ċertezza u stabbiltà għax dan huwa baġit ieħor li jikkonferma...

Ċertezza u stabbiltà għax dan huwa baġit...

Editorjal | Il-PN u l-PL għandhom viżjoni għal Għawdex?

Imma l-viżjoni fejn hi? U x'inhi? Fejn iridu li jkun Għawdex 10 snin...

Imma l-viżjoni fejn hi? U x'inhi? Fejn iridu li jkun...

Robert Louis Fenech | Il-Bajtar, u Ħames Snin mill-Qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

L-istess klassi politika għadha għaddejja bl-istess ritmu. Illum għadna naraw membri parlamentari jiddefendu lil Konrad Mizzi minkejja dak kollu li nafu...

L-istess klassi politika għadha għaddejja bl-istess...

Justin Anastasi | Baġit b’miżuri tajbin iżda li ma jaqbadx il-barri minn qrunu

Filwaqt li dan il-Baġit kien wieħed tajjeb u kien jinkludi miżuri li bihom jingħataw għajnuniet lil min qed ibati l-aktar, mhux qed jaqbad il-barri minn...

Filwaqt li dan il-Baġit kien wieħed tajjeb u kien...