Carmel Cacopardo | Min jitwieled tond, ma jmutx kwadru
Dak li kien CEO tal-Awtorità tal-Artijiet, James Piscopo, kien warrab mill-kariga tiegħu ftit inqas minn sena ilu. Il-kuntratt tiegħu ma kienx ġie mġedded, u dan meta...
Owen Bonnici | Nibnu flimkien prosperità ġdida
'Din hi l-Malta aħjar li rridu nibnu flimkien f’dinja mibdula ta’ wara l-pandemija'
Robert Aquilina | Ċittadini attivi u responsabbli

Robert Aquilina huwa l-President tal-organizzazzjoni Repubblika

Robert Aquilina huwa l-President tal-organizzazzjoni...

Saviour Balzan |  La tmisshomx!

'Bħal ma argumentajt drabi oħra, s-sagriffiċji qed jagħmilhom kulħadd, anzi l-għalliema għandhom il-paga tagħhom assigurata. Ħaddiehor le'

'Bħal ma argumentajt drabi oħra, s-sagriffiċji qed...

Editorjal | Mhux kemm jafu jitkellmu ... kemm kapaċi jwettqu!

Ejja nibdew ninfatmu mis-superfiċjalità tal-immaġini u nħarsu lejn...

Ejja nibdew ninfatmu mis-superfiċjalità...

Stefan Zrinzo Azzopardi | Ship to Shore: Enerġija u arja nadifa għal industrija marittima sostenibbli

'Dawn il-proġetti “ship-to-shore” huma parti integrali mill-ħames pilastri tal-viżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela biex titjieb...

'Dawn il-proġetti “ship-to-shore” huma...

Owen Bonnici | Il-karrieri tar-riċerkaturi tagħna huma għeżież għalina

Għalina l-inizjattivi futuri tal-UE dwar karrieri fir-riċerka għandhom ikunu kkoordinati u mfassla id f’id mal-Istati Membri, bi ħsieb dwar...

Għalina l-inizjattivi futuri tal-UE dwar karrieri...

Saviour Balzan | Il-froġa ta’ Doreen Parnis

'Niftakar li kont għidtlu lil Joseph Muscat u kien baqa' sieket. ...

'Niftakar li kont għidtlu lil Joseph Muscat u kien...

Editorjal | Il-Kirjiet: Xafra taqta' miż-żewġ naħat u bżonn urġenti ta' soluzzjoni

Din il-kwistjni hija xafra li taqta' miż-żewġ naħat u li mhix se tissolva bil-paroli sabiħ.  Se tissolva billi jinstabu soluzzjonijiet li...

Din il-kwistjni hija xafra li taqta'...

Carmel Cacopardo | It-turiżmu wara l-pandemija: ħtieġa ta’ doża qawwija ta’ realtà

Jekk tfittex fid-dokument dwar l-agri-turiżmu inkella dwar l-eko-turiżmu, ma issib xejn. Dan iwassal għall-konklużjoni inevitabbli li l-istrateġija mhiex...

Jekk tfittex fid-dokument dwar l-agri-turiżmu inkella dwar...

Owen Bonnici | Ekosistema robusta ta’ innovazzjoni

Il-Gvern irid ikun l-ixprun u l-entità li tqarreb il-fondi –...

Il-Gvern irid ikun l-ixprun u l-entità li...

Miriam Dalli | Green Bonds: Il-pass li jmiss biex ngħaqdu l-interess ambjentali u dak ekonomiku

Wara laqgħat li kelli ma' entitajiet bħall-Gozo Business Chamber, il-Kamra tal-Kummerċ u diversi entitajiet privati ​​madwar il-gżejjer, jidher li...

Wara laqgħat li kelli ma' entitajiet bħall-Gozo...

Editorjal | Il-Furjana ... u mhux biss

It-tħaddir tal-pajjiż mhux xi kappriċċ. Huwa l-akbar investiment fil-poplu, fil-kwalità tal-ħajja tiegħu u fis-saħħa fiżika u mentali...

It-tħaddir tal-pajjiż mhux xi kappriċċ. Huwa...

Owen Bonnici | Ninvestu fil-ġejjieni ta’ pajjiżna

Kommessi li noħolqu ekosistema robusta ta’ innovazzjoni. Dan hu l-futur...

Kommessi li noħolqu ekosistema robusta ta’...