Editorjal | Mhux il-kuntratturi miljunarji ħżiena imma min qed iħallihom jagħmlu li jridu!
Il-mistoqsija pertinenti tibqa': Imma hemm xi ħadd li jista' jagħmel dan? Jew kulħadd moħħu fl-interess strett, personali u politiku tiegħu? Jew il-viżjoni...
Alex Agius Saliba | L-Unjoni Ewropea f’kuntest ta’ sfida ekonomika u soċjali bla preċedent
Jekk inħallu lin-nies ikomplu jaqgħu lura, ser nirriskjaw li nħallu lill-industriji u l-ekonomiji tagħna jkomplu jiddeterjoraw, bir-riskju li nidħlu f’ċirku vizzjuż u...
Carmel Cacopardo | In-negozjant tal-ikel Tork u sieħbu fin-negozju

In-numru ta’ każi magħrufa ta’ periti li huma sħab fin-negozju...

In-numru ta’ każi magħrufa ta’ periti li huma...

Sandra Gauci | Int tgħix f’infern ta' tqanċiċ biex ħaddiehor iħaxxen butu

Qed ngħixu sitwazzjoni surreali ukoll għax l-organi u l-awtoritajiet fil-pajjiż li suppost qed jittrattaw iż-żieda fil-prezzijiet huma totalment assenti...

Qed ngħixu sitwazzjoni surreali ukoll għax l-organi u...

Carmel Cacopardo | Ftit ħsibijiet dwar il-baġit li jmiss

Għadna qed nistennew lill-Onorevoli Ministru tal-Finanzi biex iwettaq dak li...

Għadna qed nistennew lill-Onorevoli Ministru tal-Finanzi...

Editorjal | L-Underclass!

Ma nħallux il-kumditajiet u l-konvenjenza jagħmuna għal dak li suppost niddefendu dejjem u għal dak li wara kollox il-liġi stess tiddefendi!

Ma nħallux il-kumditajiet u l-konvenjenza jagħmuna għal...

Carmel Cacopardo | It-tibdil fil-klima: It-turiżmu mhux ser jeħlisha

Hu fl-interess ta’ Malta li l-impatt ambjentali tat-turiżmu, b’mod partikolari dak tal-massa, jkun indirizzat u ikkontrollat qabel ma jkun tard...

Hu fl-interess ta’ Malta li l-impatt ambjentali...

Editorjal | Kieku mhux għalihom m'għad fadlilna assolutament xejn!

'Il-kuraturi ta' artna, dawk li lilhom nagħtu l-vot (imma li żgur...

'Il-kuraturi ta' artna, dawk li lilhom nagħtu...

Carmel Cacopardo | Xogħol fuq pjattaforma diġitali: skjavitù modern?

L-azzjoni industrijali tal-ġimgħa l-oħra fetħet għajnejn bosta, inkluż ta’ dawk li kienu qed jagħmluha tal-boloh, taparsi ma jafu b’xejn....

L-azzjoni industrijali tal-ġimgħa l-oħra fetħet...

Editorjal | Kemm tiflaħ aktar Malta?

Malta hija l-aktar pajjiż b'densità ta' popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha. Wasal iż-żmien li nistaqsu dan hux sostenibbli. Wasal...

Malta hija l-aktar pajjiż b'densità ta'...

Carmel Cacopardo | It-timbru tal-President

Għad baqa’ ċans biex il-Parlament jikkunsidra t-tneħħija ta’...

Għad baqa’ ċans biex il-Parlament jikkunsidra...

Miriam Dalli | Nipproteġu lin-nies... u n-nies tagħti sehma

Iffaċċjata bit-theddid tar-Russja, l-Unjoni Ewropea qed titħabat biex issib...

Iffaċċjata bit-theddid tar-Russja, l-Unjoni Ewropea qed...

Rafel Grima | ‘Xi drabi b’sagrifiċċju, kelli norqod mingħajr ma niekol’

Il-ġlieda favur id-drittijiet tal-ħaddiema immigranti mhijiex faċli f’pajjiż li għaddej japprofitta minnhom qishom l-iskjavi tiegħu 

Il-ġlieda favur id-drittijiet tal-ħaddiema immigranti...

Editorjal | President ċerimonjali jew President bil-poteri?

Il-President - jekk ma jaqbilx ma' liġi, għandu għażla waħda - li...

Il-President - jekk ma jaqbilx ma' liġi, għandu...