Editorjal | Mit-turiżmu jiekol kulħadd (jew kważi)
Veru li l-ekonomija iddiversifikat mas-snin, imma ejja ma tgħaddix mill-kurituri ta' moħħna li dan il-pajjiż jista' jkollu ekonomija vibranti, li qed toħloq il-ġid u...
Owen Bonnici | Riflessjonijiet elettorali
Dekasteru ġdid ifisser l-għeluq ta’ kapitlu u l-bidu ta’ ieħor
Editorjal | Il-prezz tal-indifferenza u l-laxkezza huwa għoli... ejja noħorġu minn din flimkien!

Ejja nirriflettu, naħdmu flimkien, nagħmlu dan (nittamaw l-aħħar) sforz ħalli jekk Alla jrid ma ndumux biex dan kollu jkun memorja kerha tal-passat

Ejja nirriflettu, naħdmu flimkien, nagħmlu dan (nittamaw...

Saviour Balzan | Imbarazz!

'Il-fatt hu sempliċi. Ir-reazzjoni tal-Gvern għall-kriżi tal-pandemija, falliet.  Falla bil-kbir' - Balzan

'Il-fatt hu sempliċi. Ir-reazzjoni tal-Gvern...

Owen Bonnici | 'Aħna, in-nies'

Huwa kruċjali ħafna li kulħadd jiġbed ħabel wieħed u josserva dak li qed jgħidu l-awtoritajiet tas-saħħa biex inkunu nistgħu nimxu ‘l quddiem...

Huwa kruċjali ħafna li kulħadd jiġbed ħabel wieħed u...

Carmel Cacopardo | Riforma tal-kera: ma tistax tistenna aktar

'Illum il-ġurnata kważi kulħadd jaċċetta li l-kirjiet ta’ qabel...

'Illum il-ġurnata kważi kulħadd jaċċetta li...

Roberta Metsola | Prim Ministru li pprova jagħti tama u sigurtà falza

'Fl-aktar materja urġenti, sensittiva u perikoluża qed naraw Gvern distakkat min-nies. In-nies qed iħossu li għandna gvern li ma jimpurtahx'

'Fl-aktar materja urġenti, sensittiva u perikoluża...

Stefan Zrinzo Azzopardi | Għaddiet sena. Irridu noħorġu aktar b’saħħitna

Ma nistgħux nieqfu nappellaw lil kulħadd biex kollha kemm aħna nerfgħu ir-responsabbilta tagħna u nobdu d-direttivi u l-miżuri kollha li qed jagħtuna...

Ma nistgħux nieqfu nappellaw lil kulħadd biex kollha kemm...

Editorjal | L-aħħar ċans: Jew se neħduh jew le!

Dan jaf ikun l-aħħar ċans biex forsi l-2021 tkun verament il-bidu ta'...

Dan jaf ikun l-aħħar ċans biex forsi l-2021 tkun...

Saviour Grech | Il-ġranet tas-soċjetà ċivili - 2021:  Opportunità lit-tielet settur biex isemma leħnu

Is-settur tal-volontarjat, jew kif qed wkoll jissejjaħ il-lum bħala t-Tielet Settur, wera li hu reżiljenti

Is-settur tal-volontarjat, jew kif qed wkoll jissejjaħ...

Claudio Grech | It-tiġdid tal-PN

'Jista’ jagħti l-każ li kien hemm żminijiet fejn pajjiżna kellu bżonn politika esklussivament konfrontazzjonali biex wasalna fejn qiegħdin...

'Jista’ jagħti l-każ li kien hemm żminijiet...

Saviour Balzann | Sur Prim Ministru, tabdikax mill-poter kompletament

'Hu, bħala politiku jista' u għandu jindirizza il-prijoritijiet, mhux...

'Hu, bħala politiku jista' u għandu jindirizza...

Carmel Cacopardo | Lejn in-normalità? Għadna lura.

Ikun tajjeb jekk il-Prim Ministru jieqaf jilgħaba tal-prima donna, moħħu...

Ikun tajjeb jekk il-Prim Ministru jieqaf jilgħaba...

Editorjal | Miriam u Daphne:  Ir-roti tal-ġustizzja qed iduru, imma t-triq għad fadlilha

Ir-rota tal-ġustizzja qed tiċċaqlaq u għal dan aħna verament sodisfatti. It-tmiem tat-triq forsi qed narawha wkoll.  Pero' għad fadal u...

Ir-rota tal-ġustizzja qed tiċċaqlaq u għal dan aħna...