Carmel
Cacopardo

Carmel Cacopardo | Il-Mina: rovina
Il-mina proposta mhix soluzzjoni, hi problema, iġġib rovina. Nistgħu nsolvu...
Carmel Cacopardo | Ir-Repubblika hi marida
F’dan il-każ, permezz ta’ Silvio Valletta d-dinja kriminali...
Carmel Cacopardo | Turiżmu: bejn Covid u tibdil fil-klima
Apparti ħlas sura ta’ nies huwa essenzjali li jispiċċaw dan it-tip...
Carmelo Cacopardo | Switch għal-lista l-griża
Carmel Cacopardo | Min jitwieled tond, ma jmutx kwadru
Dak li kien CEO tal-Awtorità tal-Artijiet, James Piscopo, kien warrab...
Carmel Cacopardo | Fil-lista l-griża: wara snin ma jsir xejn dwar il-ħasil tal-flus
Huwa essenzjali li tittieħed azzjoni immedjata biex tibda terġa' tinbena...
Carmel Cacopardo | Għal darb’oħra: konsultazzjoni finta
Bid-dokumenti moħbija ma ssirx konsultazzjoni! Minkejja li ilu mwiegħed 4...
Carmel Cacopardo | Tonio Fenech u l-froġa tal-2006
U issa? Sakemm jibqgħu jiġu eletti l-istess tip ta’ nies fil-Parlament...