Carmel
Cacopardo

Carmel Cacopardo | Inħarsu l-ambjent bil-Kostituzzjoni
Il-ħarsien ambjentali fil-Kostituzzjoni fil-fehma tiegħi għandu jfisser li...
Carmel Cacopardo | In-Nigret: iktar art agrikola għall-qerda
'Ma jagħmilx sens li niżviluppaw l-art agrikola. Dan mhux sempliċi...
Carmel Cacopardo | Air Malta: Vittma tal-klijenteliżmu
Mill-istrateġiji, kieku, l-Air Malta qatt ma kienet nieqsa! ...
Carmel Cacopardo | Bla transparenza, l-kontabilità hi mxekkla
It-transparenza hi l-pedament indispensabbli għall-governanza tajba....
Carmel Cacopardo | It-turiżmu u l-bidla fil-klima
It-turiżmu m’għandux ċans li jeħlisha. In-natura mhux se tiġiha...
Carmel Cacopardo | Il-kosta (u madwarha) tagħna lkoll
Jeħtieġ li niċċaqalqu jekk irridu nkunu f’pożizzjoni li nħarsu dak...
Carmel Cacopardo | Il-legat ta’ Arvid Pardo: niskopru mill-ġdid il-vokazzjoni marittima
Malta teħtieġ li tiskopri mill-ġdid il-vokazzjoni marittima tagħha u li...
Carmel Cacopardo | Lejn politika dwar is-sigurtà meħtieġa fl-enerġija
Jeħtieġ li nifhmu li huwa importanti li nagħtu l-attenzjoni xierqa...