Carmel
Cacopardo

Carmel Cacopardo | Applikazzjoni tal-Ippjanar PA00777/22: żvilupp massiċċ ieħor f’Marsaskala
Il-mistoqsija li għandna nistaqsu hi dwar jekk għandniex bżonn bħala...
Carmel Cacopardo | Minn Dubaj sa Singapore
'Dwar ir-reklamazzjoni tal-art nistgħu  nimxu ‘l quddiem...
Carmel Cacopardo | Lezzjonijiet: bejn Chernobyl u Fukushima
'Wara 36 sena, Chernobyl għadha ta’ tħassib għal kulħadd, mhux...
Carmel Cacopardo | Il-finanzjament tal-PLPN
Ipprova, forsi, tħallasx il-kontijiet tal-ilma u l-elettriku li tirċievi u...
Carmel Cacopardo | L-istupru ta' Għawdex
X’sens jagħmel li żżid bi tlett darbiet il-moviment tal-karozzi Maltin...
Carmel Cacopardo | Ninvestu fil-ġenerazzjonijiet futuri 
Ħarset iz-żgħażagħ tagħna twassal il-bogħod. Sfortunatament,...
Carmel Cacopardo | Il-politika bl-ixkupa
Għandna bżonn ta’ Parlament li jinkludi kandidati ta’ ADPD eletti...
Carmel Cacopardo | Riforma tal-Parlament
Membru Parlamentari full-time  għandu jaqta’ għal kollox kull...