Carmel
Cacopardo

Carmel Cacopardo | Il-kosta tagħna lkoll: inħarsuha
L-għoli fil-livell tal-baħar ikollu impatt sostanzjali fuq il-gżejjer...
Carmel Cacopardo | Paga minima diċenti
Huma biss Membri Parlamentari eletti minn fost dawk ippreżentati minn ADPD li...
Carmel Cacopardo | Inħarsu l-ODZ
F’dawn iċ-ċirkustanzi hu ċar li ma hemm l-ebda futur għal ippjanar...
Carmel Cacopardo | Il-kontabilità tal-banek għall-ħsara ambjentali
Kull meta l-banek ikunu kompliċi fi ħsara ambjentali u/jew soċjali ikollhom...
Carmel Cacopardo | Il-marina għal-jottijiet f’Marsaskala: min qed jiġbed l-ispag?
'Ma nistgħux nibqgħu nipposponu li nibdew insewwu l-ħsara li...
Carmel Cacopardo | Malta: it-theddida mit-tibdil fil-klima
Malta hi vulnerabbli. L-għoli ta’ livell il-baħar, anke jekk ikun...
Carmel Cacopardo | Il-Mina: rovina
Il-mina proposta mhix soluzzjoni, hi problema, iġġib rovina. Nistgħu nsolvu...
Carmel Cacopardo | Ir-Repubblika hi marida
F’dan il-każ, permezz ta’ Silvio Valletta d-dinja kriminali...