Carmel
Cacopardo

Carmel Cacopardo | Lil hinn mir-rapport tal-KPMG dwar l-industrija tal-kostruzzjoni
Il-progress ma jitkellilx bil-bini, bit-toroq jew bin-numru ta’ karozzi...
Carmel Cacopardo | Il-kosta: fi stat ta’ emerġenza
Nistgħu nipproteġu l-kosta billi nħejju ruħna għal din l-emerġenza...
Carmel Cacopardo | Sħab ma’ min iħammeġ
Sakemm l-iżviluppaturi jibqgħu jiġu ssussidjati  m’hemmx...
Carmel Cacopardo | Ġustizzja klimatika: is-sehem tagħna
Naħseb li wasal iż-żmien li din li tidher li hi sensittività...
Carmel Cacopardo | L-emerġenza klimatika
Flok ir-retorika dwar il-klima għandna bżonn azzjoni konkreta. B’hekk...
Carmel Cacopardo | Il-politika dwar il-klima
Ma nistgħux nibqgħu niġu naqgħu u nqumu mir-regoli fundamentali tan-natura...
Carmel Cacopardo | Is-silġ qed idub
Malta għandha interess (dirett) ovvju biex it-tibdil fil-klima jkun indirizzat
Carmel Cacopardo | Tniġġis tal-arja fil-portijiet
Irridu nistaqsu mistoqsija waħda ċara: jagħmel sens li ninkoraġġixxu u...