Carmel
Cacopardo

Opinjoni  | Wara d-dibattitu fi Strasburgu
Il-kobba issa kompliet titħabbel bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia
Opinjoni | Mir-razzett sal-mejda tal-ikel
L-agrikultura Maltija hi distinta minn dik kontinentali minħabba ċ-ċokon...
Opinjoni | Konvenzjoni Kostituzzjonali: bżonn ta’ bidla mill-qiegħ
Carmel Cacopardo jsostni li wasal iż-żmien li nikkunsidraw il-Kostituzzjoni...
Opinjoni | Qtil fil-Bidnija
Leħen is-sens komun u l-moderazzjoni l-anqas ċans jinstema’ ma kellu
Opinjoni | Id-dmugħ tal-kukkudrill u l-qtil ta’ Daphne
Carmel Cacopardo jsostni li l-kapaċitajiet investigattivi ta' Caruana...
Opinjoni | Arvid Pardo: għaddew 50 sena
Carmel Cacopardo jgħid li bħala stat gżira hu essenzjali li Malta tkun fuq...
Opinjoni | Owen iħobb jiċċajta
Carmel Cacopardo jgħid li l-proposta tal-Gvern tfisser li l-Parlament,...
opinjoni | Inċineratur? Le grazzi.
L-istrateġija dwar l-iskart tistabilixxi s-sena 2050 biex sa dakinhar...