Carmel
Cacopardo

Carmel Cacopardo | L-emerġenza klimatika
Flok ir-retorika dwar il-klima għandna bżonn azzjoni konkreta. B’hekk...
Carmel Cacopardo | Il-politika dwar il-klima
Ma nistgħux nibqgħu niġu naqgħu u nqumu mir-regoli fundamentali tan-natura...
Carmel Cacopardo | Is-silġ qed idub
Malta għandha interess (dirett) ovvju biex it-tibdil fil-klima jkun indirizzat
Carmel Cacopardo | Tniġġis tal-arja fil-portijiet
Irridu nistaqsu mistoqsija waħda ċara: jagħmel sens li ninkoraġġixxu u...
Carmel Cacopardo | Turiżmu li jagħti kas lin-nies
It-turiżmu sostenibbli huwa primarjament dwar in-nies u mhux dwar il-profitt
Carmel Cacopardo | Central Link: Politika ta' trasport li ma tħarisx fit-tul
Il-konġestjoni tat-traffiku mhux ser insibu tarf tagħha billi nwessgħu...
Carmel Cacopardo | Il-proġett Central Link: riżultat ta’ inkompetenza
It-toroq tagħna ma jesgħux iktar karozzi li żdiedu b’mod sproporzjonat...
Carmel Cacopardo | Politika dwar il-klima fl-Unjoni Ewropea
Hu meħtieġ li l-President approvat għall-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra...