Carmel
Cacopardo

Opinjoni | Kunflitt ta’ interess fl-Awtorità tal-Ippjanar
Carmel Cacopardo jikteb dwar ir-revokar tal-permess mogħti għall-proġett...
Opinjoni | Kaxxa tal-ittri
Il-kollass ta’ tliet binjiet jnissel tħassib kbir iżda ħadd ma...
Opinjoni | Il-plastik f’ħajjitna
Għandna bżonn ta’ viżjoni strateġika mhux biss dwar x’ser...
Opinjoni | Riflessjonijiet post-elettorali
Carmel Cacopardo jirrifletti dwar l-aħħar riżultati elettorali
Opinjoni | Insaħħu l-Ewropa tal-valuri
Carmel Cacopardo jikteb dwar il-viżjoni tiegħu tal-Unjoni Ewropea
Opinjoni | It-teknoloġija li tagħraf l-uċuħ: perikoluża?
Li ninvestu fis-sigurtà tagħna ma jfissirx li għandna nċedu...
Opinjoni | Villa Gollcher fil-Mosta: nipproteġuha
Il-Pjan Lokali jenfasizza li siti bħal Villa Gollcher fil-Mosta, bi ġnien...
Opinjoni | Il-politika dwar l-Iżvilupp Sostenibbli
Il-politika dwar l-iżvilupp sostenibbli jeħtieġ li ssir parti integrali...