Carmel
Cacopardo

Carmel Cacopardo | Il-korruzzjoni m’għandhiex kulur
Ma tidher l-ebda azzjoni ċara u konkreta li tikkorrispondi mad-diskors...
Carmel Cacopardo | Il-kostituzzjoni tagħna: ir-riforma meħtieġa
Spiċċajna biex flok il-Kabinett hu qaddej tal-Parlament l-affarijiet huma...
Carmel Cacopardo | Eko-skola: iż-żerriegħa tal-futur
Eko-Skola hu programm globali li llum il-ġurnata jinvolvi 19.5...
Carmel Cacopardo | L-iżbilanċ ambjentali
L-iżbilanċ ambjentali qed jikber kontinwament, bla ebda kontroll ta’...
Carmel Cacopardo | Il-karba tal-art, il-weġgħat tan-natura
Għandna speċi ġdida ta’ immigranti: ir-refuġjati tal-klima li qed...
Carmel Cacopardo | Lil hinn mir-rapport tal-KPMG dwar l-industrija tal-kostruzzjoni
Il-progress ma jitkellilx bil-bini, bit-toroq jew bin-numru ta’ karozzi...
Carmel Cacopardo | Il-kosta: fi stat ta’ emerġenza
Nistgħu nipproteġu l-kosta billi nħejju ruħna għal din l-emerġenza...
Carmel Cacopardo | Sħab ma’ min iħammeġ
Sakemm l-iżviluppaturi jibqgħu jiġu ssussidjati  m’hemmx...