Carmel
Cacopardo

L-iskart għandu valur
Li dak li nużaw, ma narmuħx meta ma jibqgħalniex użu għalih jagħmel...
Is-suq tal-kera
"Is-suq tal-kera għadu ma bediex jaħdem sewwa. Qiegħed jaqdi...
L-Iżvilupp Sostenibbli
Skont Cacopardo... l-iżvilupp sostenibbli għandu jwassal għal...
L-iżbilanċ ambjentali
L-opinjonista Carmel Cacopardo jitkellem dwar il-kwalità tal-arja...
Il-farsa tkompli
Farsa li d-dokument ta' konsultazzjoni għall-Power Station,...
Pjan sigriet għal Delimara
 'It-tmexxija tad-Dipartiment m’għandha l-ebda dritt li żżomm...
Narmu l-ilma tax-xita fil-baħar
Xi snin ilu, f’eżerċiżżju ta’ ħela ta’ flus, il-Gvern...