Carmel
Cacopardo

Carmel Cacopardo | Xogħol fuq pjattaforma diġitali: skjavitù modern?
L-azzjoni industrijali tal-ġimgħa l-oħra fetħet għajnejn bosta, inkluż...
Carmel Cacopardo | It-timbru tal-President
Għad baqa’ ċans biex il-Parlament jikkunsidra t-tneħħija ta’...
Carmel Cacopardo | Emerġenza Klimatika: l-impatt tal-karozzi u l-avjazzjoni
Il-gżejjer u l-komunitajiet mal-kosta jaqilgħu l-ikbar daqqa meta jibdew...
Carmel Cacopardo | L-integrità fil-ħajja pubblika
'Il-kontabilità, it-trasparenza u l-governanza tajba huma ferm iktar...
Carmel Cacopardo | L-inkompetenza dwar il-ħażna tal-ilma tax-xita
Kellna Gvern li flok ma indirizza l-problema billi indirizza n-nuqqas ta’...
Carmel Cacopardo | Malta u l-esportazzjoni tal-abort
L-istat Malti falla fil-konfront ta’ Andrea Prudente. Kien falla ukoll...
Carmel Cacopardo | Pluraliżmu etiku: l-pass li jmiss
Id-dikriminalizzazzjoni tal-abort, kif ukoll il-possibiltà li dan ikun...
Carmel Cacopardo | Transport Malta: inkompetenti jew kompliċi?
'Lil min kienet qed tipproteġi Transport Malta meta kienet siekta?'