Jirbħu tender ta’ miljuni bil-ħila ta’ George Farrugia – il-moħħ wara l-iskandlu taż-żejt
Farrugia kien kruċjali biex Bonnici Brothers jirbħu tender imdaqqas ta’ madwar 37 miljun biex jibnu power station żgħira għall-Enemalta
PL: Il-PN m’għadnu l-ebda kredibbilta jitkellem dwar il-provvista tal-enerġija
 Il-PL sostna li l-provvista addizjonali qed issir minħabba li għandu obbligu li jsaħħaħ il-provvista’ f’każ ta’ emerġenza u saħaq li l-PN lil...
45 sena. 10 leġiżlaturi. Seba' Prim Ministri... U tibqa' ma ssirx ġustizzja ma' Karin Grech

Karin Grech inqatlet permezz ta' ittra bomba li kienet immirata li toqtol lil missierha, it-tabib u l-eks-Deputat Laburista Edwin Grech 

Karin Grech inqatlet permezz ta' ittra bomba li kienet...

Il-Partit Nazzjonalista jesiġi tweġibiet u trasparenza dwar l-inċident tan-nirien fl-Isptar ta' Għawdex

Stephen Spiteri, Alex Borg u Adrian Delia jistaqsu jekk kienx hemm biżżejjed miżuri ta' saħħa u sigurtà, fost oħrajn...

Stephen Spiteri, Alex Borg u Adrian Delia jistaqsu jekk...

Rekord ta' 424 pakkett ta' pilloli abortivi mixtrija minn Maltin matul din is-sena

Din hija żieda ta' 19% meta mqabbel mas-sena ta' qabel u żieda qawwija mit-93 pakkett li inxtraw fl-2017

Din hija żieda ta' 19% meta mqabbel mas-sena ta'...

'Il-pulizija kien qalli mmur lura d-dar għax nitlef kull ma kelli'

Mara tirrakkonta l-esperjenza mill-aktar kerha ta' vjolenza fuqha u l-ġiri...

Mara tirrakkonta l-esperjenza mill-aktar kerha ta'...

Servizz ridott ta' trasport pubbliku għal Jum il-Milied u Jum l-Ewwel tas-Sena

... Is-servizz jiġi sospiż kompletament bejn nofsinhar u t-3:00 p.m. biex il-ħaddiema ta’ Malta Public Transport ikunu jistgħu jiċċelebraw...

... Is-servizz jiġi sospiż kompletament...

Residenti minn Birżebbuġa f'ittra lil Miriam Dalli... Ifakkruha fir-responsabilità politika tal-intejjen mill-fabbrika tal-ħut

Fl-ittra miktuba mill-Għaqda Storja u Kultura Birżebbuġa u l-Moviment Graffitti intqal li huwa insult min jipprova jgħid li l-intejjen mhumiex jirriżultaw...

Fl-ittra miktuba mill-Għaqda Storja u Kultura Birżebbuġa...

Intervista | ‘L-emenda dwar l-abort hija pass tajjeb iżda min kitibha assuma ħafna affarjiet... Setgħet inkitbet aħjar’

L-ADPD se jkollu mexxej ġdid, bħal ma wiegħed wara l-elezzjoni ġenerali? B’oppożizzjoni daqstant dgħajfa, għaliex l-ADPD tibqa’ ma tkunx...

L-ADPD se jkollu mexxej ġdid, bħal ma wiegħed wara...

Żagħżugħ arrestat wara li nstab fil-pussess ta' droga għat-traffikar u ponn tal-ħadid

Huwa ġie osservat mill-pulizija sakemm dawn iċċirkondawh u twaqqaf fi Triq in-Nagħal, il-Marsa

Huwa ġie osservat mill-pulizija sakemm dawn...

Il-President jappella mill-ġdid biex jiġu indirizzati l-punti kollha li qed jitqajmu dwar l-abort

Il-President Vella tkellem ukoll dwar Għawdex u wera t-tħassib tiegħu dwar l-iżvilupp li għaddej fil-gżira Għawdxija  

Il-President Vella tkellem ukoll dwar Għawdex u wera...

‘Gradwa u spiċċa l-ħabs fuq reat żgħir li wettaq snin qabel ... telaq mill-pajjiż għax il-kondotta baqgħet tiġri warajh’

Il-kondotta għadha tagħmel sens? Persuna li tkun irriformat ruħha għaliex għandha tibqa’ bil-kondotta tiġri warajha? Qed nagħtu biżżejjed...

Il-kondotta għadha tagħmel sens? Persuna li tkun...

Se jiġu rregolati aħjar is-siti ta' kostruzzjoni u anke l-qisien tal-aperturi

Ir-regolamenti jistipulaw li kull meta, sa distanza ta’ 10 metri mis-sit tal-kostruzzjoni, issir ħsara f’siti ta’ terzi, l-iżviluppatur...

Ir-regolamenti jistipulaw li kull meta, sa distanza...

L-Arċidjoċesi tgħid li 70% tal-Maltin huma kontra l-abort jekk l-omm ma tkunx fil-periklu tal-mewt

Mill-banda l-oħra, l-istess stħarriġ tal-Arċidjoċesi juri kif 80% jiffavorixxu intervent mediku li jirriżulta f’terminazzjoni tat‑tqala...

Mill-banda l-oħra, l-istess stħarriġ tal-Arċidjoċesi...