Ftehim ta’ kollaborazzjoni fl-oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni bejn u l-UAE
Il-ftehim bejn iż-żewġ pajjiżi huwa għal perjodu ta’ tliet snin u ġie ffirmat mis-Segretarju Parlamentari Keith Azzopardi Tanti u mid-Deputat Ministru...
Grech: Jekk jitlaq il-PN xi jsolvi? Għaliex hemm ċans tajjeb li ma jkun solva xejn
Id-diskussjoni dwar it-tmexxija tal-PN reġgħet bdiet, eżatt bl-istess aspettativi li tal-aħħar 10 snin, stennija ta' "messija" li jrebbaħ lill-partit. Ħarsa...
'Irridu nibdew nieħdu miżuri preventivi minn issa biex nevitaw kriżi tal-enerġija oħra fil-futur'

L-MEP Alfred Sant jitlob revizjonijiet fuq profitti sproporzjonati fl-enerġija

L-MEP Alfred Sant jitlob revizjonijiet fuq profitti...

'Mexxi ħa jgħaddu' - Kienu jgħidulhom lill-eżaminaturi tat-testijiet tas-sewqan

Ikompli jixhdu aktar eżaminaturi ta' Trasport Malta b'weħed jgħid li Clint Mansueto mill-ewwel qallu - malli beda l-impjieg - illi se jkun hemm...

Ikompli jixhdu aktar eżaminaturi ta' Trasport Malta...

Jesprimu dispjaċir li l-pjani l-ġodda għall-Imsida jinjoraw l-bżonjijiet tat-trasport pubbliku, ċiklisti u dawk li jimxu

Numru ta' organizzazzjonijiet - fosthom - il-Moviment Graffitti - jesprimu dispjaċir li fil-pjanijiet l-ġodda għall-Flyovers tal-Imsida ma hemmx rotot...

Numru ta' organizzazzjonijiet - fosthom - il-Moviment...

Analiżi | Il-but, l-ambjent, it-traffiku u l-prezz tal-proprjetà: Il-Baġit indirizza l-akbar tħassib tal-Maltin?

Il-Baġit li tħabbar ġimgħa ilu kien fih elenku ta' miżuri li jtaffu mill-għoli tal-ħajja, kontinwità fuq inizjattivi ambjentali u aktar skemi...

Il-Baġit li tħabbar ġimgħa ilu kien fih elenku ta'...

'Intom kollox barra soċjalisti ... Baġit taċ-ċifri u mhux tar-realtajiet tal-familji' - Bernard Grech

Il-Kap tal-Oppożizzjoni jisħaq li ż-żieda għall-għoli tal-ħajja mhijiex biżżejjed u jgħid li bid-dejn bla rażan, il-Gvern qed iżid...

Il-Kap tal-Oppożizzjoni jisħaq li ż-żieda għall-għoli...

Mis-sena d-dieħla daqshekk iproċessar tal-iskart riċiklabbli fil-faċilità ta' Sant' Antnin f'Marsaskala

Jasal fl-aħħar stadju, x-xogħol fuq l-impjant tal-Multi Recovery facility fil-kumpless Ecohive

Jasal fl-aħħar stadju, x-xogħol fuq l-impjant tal-Multi...

'Irridu li x-Chalet terġa' tieħu l-ħajja!' Sejħa għal proposti għar-rijabilitazzjoni tas-sit

L-MSPP qed tara li bi proġett ta' kwalità jinħolqu 53 impjieg full-time 

L-MSPP qed tara li bi proġett ta' kwalità...

Baġit 2023 | ‘Anke għall-2024 hemm ċans ta’ COLA għolja;’ L-MEA twissi dwar inflazzjoni ġġenerata internament

Id-Direttur Ġenerali tal- Assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil Min Iħaddem jisħaq mal-ILLUM li anke jekk is-sena d-dieħla l-inflazzjoni mistennija tonqos,...

Id-Direttur Ġenerali tal- Assoċjazzjoni li...

Iċ-Chairperson tal-KNK jikkonferma li ma qarax il-ktieb ta' Mark Camilleri qabel ittieħdet id-deċiżjoni li ma jkunx ippromovut

Iċ-Chairperson tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qal li l-ktieb jinkludi kontenut li jista' jkun libelluż u għalhekk ħa d-deċiżjoni li dan ma...

Iċ-Chairperson tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qal...

Baġit 2023 | ‘€9.90 fil-ġimgħa ma ngħatawx fuq ir-riħ ... il-ħaddiema diġà ħarġuhom’

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM jgħid li f’Jannar il-prezzijiet mhux se jmorru lura għal żminijiet ta’ qabel Settembru 2021 u għalhekk ifisser...

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM jgħid li f’Jannar...

'Għal xi raġuni l-Pulizija m’għadhiex tieħu ħsieb l-immaniġġjar tat-traffiku. Dik trid tinbidel' - Aaron Farrugia

Il-Ministru Farrugia jwiegħed aktar infurzar fit-toroq - Il-Pulizija mal-ILLUM jgħidu li huma ma naqqsux il-Pulizija tat-Traffiku u li xorta għadhom...

Il-Ministru Farrugia jwiegħed aktar infurzar fit-toroq -...

Carmel Borg | 'Jiena Malti u llitterat. Jiena VIP': Il-politika provinċjali li qed tifga' lill-pajjiż

Mhux kemm taf. Imma lil min taf' jgħid il-Malti u l-Professur Carmel Borg jieħu spunt mix-xhieda li trattat l-iskandlu fi TM biex ifakkar fid-dannu li...

Mhux kemm taf. Imma lil min taf' jgħid il-Malti u...