Ħidmiet t’eluf ta' ħaddiema onorati fil-Jum Dinji tal-Istandards
Waqt konferenza, Farrugia Portelli xeħtet dawl fuq kumpaniji li għandhom jadottaw standards sabiex jimxu b’mod ġust, jiksbu iktar suċċess u jiksbu l-fiduċja...
Malta se tkun l-ewwel pajjiż fl-UE fejn persuna ta’ 16-il sena tista’ tkun eletta Sindku
Żgħażagħ Maltin taħt it-18-il sena jistgħu jilħqu Sindku jew Viċi-Sindku fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali
Il-Gvern irid il-bidliet fit-trasport pubbliku iżda dawn 'la huma faċli u lanqas se jsiru mil-lum għall-għada'

Il-Gvern mistenni jipproponi bus lanes, titjib fir-rotot u frekwenzi ta' tal-linja kif ukoll tibdil fis-servizzi li jagħti l-Gvern... 15-il laqgħa...

Il-Gvern mistenni jipproponi bus lanes, titjib fir-rotot u...

Repubblika tibgħat ittra lill-President fuq l-imġieba 'anti-demokratika u irresponsabbli' tal-Prim Ministru

Dan għamiltu wara li Abela qal li tkellem ma' Maġistrat dwar kif jingħataw is-sentenzi mill-Qrati

Dan għamiltu wara li Abela qal li tkellem ma'...

L-Iżvilupp sostenibbli u Project Green fuq l-aġenda tal-Imsieħba Soċjali

Il-Ministru Dalli qalet li l-istrateġija nazzjonali għall-iżvilupp sostenibbli mhux pjan ta’ entità waħda imma ta’ pajjiż sħiħ...

Il-Ministru Dalli qalet li l-istrateġija nazzjonali...

'Il-finanzi deċentralizzati se jipprovdu dritt tal-pussess u kontroll aħjar tad-data tal-konsumaturi'

L-Uffiċċju tal-MEP Alfred Sant organizza konferenza fil-Parlament Ewropew dwar il-finanzi deċentralizzati, id-data miftuħa, u l-opportunitajiet li...

L-Uffiċċju tal-MEP Alfred Sant organizza konferenza...

Għaqdiet kontra l-abort jakkużaw lill-PBS li ċċensura kummenti tal-President George Vella

Ilment mill-għaqdiet Life Network Foundation, Doctors for Life u I See Life kontra dik li sejħu ċensura tad-diskors ral-President meta semma'...

Ilment mill-għaqdiet Life Network Foundation, Doctors...

Il-Kummissarju tat-Tfal tesprimi tħassib fuq esebizzjonijiet fl-iskejjel dwar il-kaċċa

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal jgħid li huwa imħasseb dwar il-promozzjoni tal-użu tal-armi fost it-tfal...

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal jgħid li huwa...

Jitħabbru l-linji gwida tal-assoċjazzjonijiet li se jbigħu l-kannabis għall-użu personali

Il-bejgħ legali tal-kannabis se jkun jista' jsir biss minn dawn l-assoċjazzjonijiet li jridu jkunu reġistrati, li ma jistax ikollhom membri li...

Il-bejgħ legali tal-kannabis se jkun jista' jsir...

Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola onorata bil-premju tal-'Mara tas-Sena'

Filwaqt li stqarret li l-aqwa deċiżjoni għaliha kienet li tidħol fil-politika, ħeġġet lin-nisa biex ma jaqtgħux qalbhom, jidħlu fil-politika u jilħqu...

Filwaqt li stqarret li l-aqwa deċiżjoni għaliha kienet...

Tappella favur Parlament full-time u tfakkar li d-demokrazija ‘irridu nħallsu għaliha’

Membri Parlamentari li ġejjin minn sferi differenti fis-soċjetà, Parlament full time u aktar flus allokati għall-kampanji elettorali tal-kandidati....

Membri Parlamentari li ġejjin minn sferi differenti...

L-Awtorità tal-Ippjanar tirrifjuta żvilupp ta' restorant, parkeġġ taħt l-art u uffiċini fuq art agrikola

Iż-żona proposta għall-iżvilupp tkopri aktar minn 1,000 metru kwadru, f'Ħal Għaxaq, tul Triq Għar Dalam

Iż-żona proposta għall-iżvilupp tkopri aktar minn...

Skema b'investiment ta' €10 miljun se tkun qed tħaddar il-komunitajiet Maltin u Għawdxin

B'din l-iskema, kunsilli lokali, għaqdiet mhux governattivi u skejjel fost oħrajn se jingħataw għajnuna finanzjarja biex isebbħu l-komunitajiet...

B'din l-iskema, kunsilli lokali, għaqdiet mhux...

'Għandha ssir aktar konsultazzjoni fuq il-bidliet għall-Emenda dwar it-terminazzjoni tat-tqala'

Lawyers for Choice jappellaw lill-Gvern għal aktar konsultazzjoni u trasparenza

Lawyers for Choice jappellaw lill-Gvern għal aktar...