Editorjal | Immigrazzjoni: Il-mibegħda nkissruha imma t-tħassib nindirizzawh
Dan misshom indirizzaw il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni, milli qagħdu jinħlew fuq ħafna paroli fil-vojt ta’ kożmopolitan u metropolitan. In-nies,...
Owen Bonnici | Inkomplu nibnu fuq is-suċċessi
Ix-xogħol tagħna ma jiqafx. Inkomplu għaddejjin bl-impenn tagħna li ngħollu ’l fuq isem pajjiżna, u nippriservaw dak kollu li writna bħala l-legat...