Carmel Cacopardo | L-iżbilanċ ambjentali
L-iżbilanċ ambjentali qed jikber kontinwament, bla ebda kontroll ta’ xejn
Alex Agius Saliba | Il-progress u l-ġustizzja soċjali
Illum il-ġurnata l-isfida prinċipali li għandna quddiemna mhijiex dik tal-qgħad imma hija waħda marbuta mal-istandards  
Demokrazija Nazzjonalista

minn Michael Camilleri Birkirkara

minn Michael Camilleri Birkirkara

Biex il-Borża ta’ Malta ma tinżammx lura