L-inkjesta ministerjali dwar il-ħabs se tkun lesta fil-ħmistax li ġejjin

Il-Ministru Byron Camilleri jtenni li r-rapport se jkun disponibbli għall-midja

Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri qal li l-inkjesta ministerjali dwar it-tmexxija tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, fi żmien id-Direttur Alex Dalli, mistennija tkun lesta fil-ħmistax li ġejjin.

Camilleri qal li malli din l-inkjesta tkun lesta, ir-rapport se jkun disponibbli għall-midja filwaqt li se jitħabbru aktar riformi.

Alex Dalli ssospenda lilu nnifsu wara li priġunier ieħor għamel suwiċidju fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Dan kien it-tielet suwiċidju din is-sena u l-erbatax-il mewta li seħħet fil-ħabs fi żmien it-tmexxija ta’ Alex Dalli.

Ta’ min ifakkar ukoll li wara l-istejjer tal-gazzetta ILLUM, partikolarment dawk dwar theddid bl-armi, il-Pulizija sejħet għal xi nies u qed tinvestiga. Saħansitra, kif żvela l-ġurnalist Peppi Azzopardi, kien hemm erba’ priġunieri li għamlu l-qalb u talbu li jitkellmu mal-Pulizija.

Fl-4 ta’ Novembru, l-Ombudsman ukoll fetaħ investigazzjoni fuq it-tmexxija tal-ħabs.

Dan apparti li l-inkjesta ministerjali u diversi inkjesti maġisterjali oħra dwar imwiet li seħħew fil-ħabs.

Aqra wkoll:

Kampanja: Inwaqqfu l-ħniżrijiet f'Kordin

Alex Dalli u Randolph Spiteri, l-Assistent tiegħu, qed jippruvaw jagħlqu ħalq il-gazzetta ILLUM b'libell. Dawn jiswew il-flus. L-edituri u l-ġurnalisti għandhom bżonn is-sostenn tagħkom. Din mhijiex biss ġlieda tal-gazzetta ILLUM imma hija ġlieda favur id-dinjità umana u kontra l-ħniżrijiet li għaddejin f'Kordin. Ibgħatu d-donazzjonijiet tagħkom lill-gazzetta ILLUM. Tistgħu tagħmlu dan permezz ta' trasferiment fil-kont b'dawn id-dettalji: 

Benefiċjarju: MediaToday Company Ltd

Bank: Bank of Valletta p.l.c.

SWIFT Code: VALLMTMT

IBAN: MT71VALL22013000000040013525383

jew inkella permezz ta' ċekk, indirizzat lil MediaToday Ltd, fuq dan l-indirizz: Mediatoday Ltd. Vjal ir-Rihan San Gwann, SGN9016. 

Wieħed jista' juża wkoll PayPal permezz ta' imejl lill-uffiċjal finanzjarju tagħna fuq: [email protected]

Il-gazzetta ILLUM għaddejja wkoll b’kampanja illi permezz tagħha qed titlob lin-nies; lil dawk li kienu l-ħabs, lil dawk li għandhom xi ħadd jiġi minnhom li jinsab jew li jaħdem fil-Ħabs jew inkella lil dawk li jaħdmu mal-priġunieri jew inkella l-priġunieri infushom, biex jitkellmu dwar esperjenzi li għaddew minnhom jew li raw fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. 

Il-vuċi tagħkom magħna tista' tbiddel l-affarijiet, fejn dawn mhux qed isiru sew! Għalhekk nistednukom biex tibgħatu email fuq [email protected] jew [email protected] jew inkella iċċemplu fuq in-numru 21382741/3 jew 21382745/6. 

L-identità tagħkom tibqa' waħda kunfidenzjali jekk intom titolbu għal dan.

More in Politika