Franza wkoll tiffaċċja rekord assolut ta' każi ta' Covid b'208,000 f'24 siegħa
Statistika uffiċjali Franċiża turi li dawk li kellhom bżonn jużaw l-ITU fi Franza u kienu mlaqqmin laħqu l-10 miljuni u dawk li ma ħadux vaċċin u kellhom bżonn...
'Iż-żebliħ li rajna meta intalbet l-għajnuna fit-tfittxija ta' Diriye huwa kundannabbli'
Il-Ministru Owen Bonnici jikkritika bil-qawwa lingwaġġ ta' mibgħeda u jwissi li hemm linji li ma jistgħux jinqabżu
Il-Kunsill Lokali ta' Marsaskala favur il-kompetizzjoni tad-disinn għar-riġenerazzjoni tal-lokalità

Il-Kunsill jissuġerixxi li sseħħ fażi ta' konsultazzjoni mal-pubbliku, b'mod speċjali mar-residenti Skalin

Il-Kunsill jissuġerixxi li sseħħ fażi ta'...

Repubblika titlob għar-riżenja tal-Kabinett, it-tkeċċija ta' Muscat mill-PL u ssejjaħ protesta

L-għaqda tgħid ukoll li l-istat għandu jitlob skuża...

L-għaqda tgħid ukoll li l-istat għandu jitlob skuża...

'Għandi l-mara bil-kanċer, biex nixtrilha l-pirmli jkolli mmur nbigħ il-ħwejjeġ fit-triq'

Il-ħelu tradizzjonali Malti, t-tieni ħelu li ġabu f’Malta l-kavallieri, dak li UNESCO tqis bħala ‘wirt kulturali intanġibbli’,...

Il-ħelu tradizzjonali Malti, t-tieni ħelu li ġabu...

L-Aġenzija Maltija għall-Ikel se tkun qed tamministra s-swieq tal-Pixkerija u l-Pitkalija

L-Aġenzija Maltija għall-Ikel se tkun qed tħares swieq stabbiliti, filwaqt li tittrasforma l-operazzjonijiet tagħhom lejn sistema aktar trasparenti u...

L-Aġenzija Maltija għall-Ikel se tkun qed tħares swieq...

Tliet Kunsilli, disa' organizzazzjonijiet u residenti jiġbru €20,000 biex jappellaw kontra l-proġett tad-DB

L-appellanti qegħdin jitolbu li titħassar id-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar li tippermetti lid-DB Group jibni żewġ torriijiet ta’...

L-appellanti qegħdin jitolbu li titħassar id-deċiżjoni...

Dawk li jfiqu jaqbżu l-każi ġodda filwaqt li n-numru ta' nies l-isptar jonqos bi ftit

Issa l-każi attivi huma 2,230 u r-rata ta' pożittività hi dik ta' 3.5%.

Issa l-każi attivi huma 2,230 u r-rata ta'...

Il-Ministru għall-Enerġija tħabbar investiment ta' €26 miljun f'enerġija rinnovabbli

S'issa inħarġu żewġ sejħiet, waħda għal dawk interessati fi proġetti ta' 40kw sa 200kw u oħra għal 200kw sa 1MW

S'issa inħarġu żewġ sejħiet, waħda għal...

Għall-ewwel darba f'Malta approvati l-ewwel 10 donazzjonijiet tal-isperma mill-awtoritajiet

Is-sit illum.com.mt jista' jiżvela illi l-Awtorità għall-Protezzjoni tal-Embrijun għadha kif approvat l-ewwel 10 donazzjonijiet tal-isperma

Is-sit illum.com.mt jista' jiżvela illi...

It-tobba jridu aktar restrizzjonijiet ...imma tal-lukandi jwissu bil-falliment ta' Malta!

Hekk kif il-każi reġgħu qed jogħlew, mal-gazzetta ILLUM Martin Balzan (MAM) iwissi li jekk mhux se jerġgħu jiddaħħlu aktar miżuri restrittivi...

Hekk kif il-każi reġgħu qed jogħlew, mal-gazzetta ILLUM...

Wara ħafna ġimgħat bla mwiet terġa' titlef ħajjitha persuna oħra li kellha l-Covid-19

L-anzjana kellha 73 sena u hija l-421 persuna li mietet waqt li kienet pożittiva għal-Covid-19 minn Marzu 2020

L-anzjana kellha 73 sena u hija l-421 persuna li mietet...

L-Irlanda, il-Portugall u l-Lussemburgu jingħaqdu fil-Lista l-Ħamra tal-ECDC

Din il-lista ma tirriflettix ir-rata ta' vaċċinazzjoni u lanqas tiddetermina s-safar

Din il-lista ma tirriflettix ir-rata ta'...

L-iskema tal-vouchers għat-turisti tal-għadds tingħalaq hekk kif 7,400 turist jibbenefikaw minnha

Din l-iskema hija stmata li se tħalli €12-il miljun fl-ekonomija u swiet €750,000

Din l-iskema hija stmata li se tħalli €12-il miljun...