Il-mowbajl li sparixxa ta’ Keith Schembri ma kienx imniżżel bħala evidenza

L-espert tal-qorti li kien inkarigat isib il-mowbajl qal li xi ħadd nesa jelenkahom bħala evidenza 

Espert tal-qorti, maħtur biex ifittex l-evidenza li “sparixxiet”, ta spjegazzjoni għaliex instabet fost każ relatat – xi ħadd nesa jelenkahom fuq formola interna .

L-espert tal-Qorti Keith Cutajar xehed hekk kif it-Tnejn kompla l-każ ta’ ħasil ta’ flus kontra Schembri, missieru Alfio Schembri, u s-soċji fin-negozju Robert Zammit u Malcolm Scerri, kompla quddiem il-maġistrat Donatella Frendo Dimech.

Il-maġistrat talab lil Cutajar jispjega dak li kien ġara fil-11 ta’ Ottubru, id-data li fiha l-avukati ta’ Schembri allegaw li l-maġistrat kienet issospendiet seduta u rkuprat l-apparat nieqes mill-awli tagħha.

L-espert spjega li kien inkarigat li jsib mowbajl li kien ippreżentat flimkien ma’ diversi provi oħra. “Peress li kien evidenza fl-inkjesta maġisterjali li kont trattajt, ġejt mitluba li nsibu.”

L-esebiti in kwistjoni ma damux ma nstabu fost l-esebiti fil-każ relatat kontra d-diretturi ta’ Zenith Finance, li huma akkużati li kienu parti minn set-up professjonali ta’ ħasil ta’ flus għall-klijenti, li kien jinkludi l-eks chief of staff tal-OPM.

Kienu tpoġġew hemm xi 6 xhur wara li nġabru u ġew esebiti fil-qorti. “Kont ippreżentajt rapport, hard drive bid-data u l-esebiti. Jidher li l-fatt li jien kont ippreżentajt l-esebiti ma ġiex irreġistrat- jiġri kultant u huwa riżultat tas-sistema użata,” qal Cutajar.

Il-maġistrat staqsa lix-xhud jekk hi jew id-deputat reġistratur tagħha kienx hemm dak iż-żmien, kif kien sostniet ir-rikors ta’ Schembri fil-qorti.

“Le. Il-problemi kienu isfel (fil-kamra tal-provi). Mort għand l-uffiċjali tal-esebiti – li huma inkarigati li jiddokumentaw kollox u li donnhom jinbidlu kull sentejn. M'għandi l-ebda ċavetta jew aċċess għall-kamra tal-evidenza. Jien inżilt maż-żewġ uffiċjali... u sibt il-pakkett tal-provi oriġinali.”

“Ħafna drabi l-uffiċjal ikun għadu kif jibda fl-irwol tiegħu snin wara li tkun bdiet l-inkjesta, għalhekk l-aħjar li nkun f’pożizzjoni aħjar biex inkun naf fejn infittex,” spjega Cutajar.

Imbagħad kien informa lill-maġistrat, fil-miftuħ, li l-evidenza kienet instabet.

Cutajar kien intqal ukoll biex jieħu ritratti u jiddokumenta l-istat li fih kienu l-esebiti. “Jien ħadthom u bgħatthom lid-deputat reġistratur ta’ din il-qorti fuq l-indirizz elettroniku uffiċjali tiegħu tal-qorti.”

Dak li kien qed ifittex, u sussegwentement instab, kien pakkett ssiġillata, li kien fiha diversi esebiti. "Kien fiha lista ta’ kontenut fuq il-pakkett- laptops, CDs, mowbajls, eċċ."

Huwa kkonferma taħt ġurament li la l-maġistrat u lanqas id-deputat tagħha ma kienu akkumpanjawh waqt li mar ifittex l-esebit u li kien ħa r-ritratti huwa stess.

Cutajar qal li kien għadda l-esebiti kif kienu, fil-pakkett oriġinali li kien beda jimmoffa u qal li ddokumenta wkoll f’liema stat instabu.

Bħala parti mill-investigazzjoni, l-espert u l-uffiċjali kienu fittxew ukoll fl-awli tal-maġistrat u fl-uffiċċju tad-deputat reġistratur tagħha.

Cutajar temm jgħid li ma kinux fost il-karti f’fajl tal-qorti.

L-Avukat Mark Vassallo, li jirrappreżenta lil Schembri flimkien mal-avukat Edward Gatt, talab traskrizzjoni tax-xhieda ta’ Cutajar, li l-qorti ordnat li tintbagħat lill-avukat malli titlesta.

Għat-18 ta’ Diċembru, il-qorti bagħtet l-atti tal-kawża lill-Avukat Ġenerali, biex jiddeċiedi dwar jekk għandux jiġi ppreżentat att ta’ akkuża jew biex il-kawża tinstema’ mill-Qorti tal-Maġistrati.

More in Qrati u Pulizija