Jakkużawhom illi biddlu l-wirt ta' anzjan li miet bil-Covid-19 biex jieħu kollox it-tabib

Fi protest ġudizzjarju żewġt aħwa jgħidu li fil-jum tal-funeral Chircop mar id-dar tal-mejjet u ħa flus, dettalji tal-bank, pistola u ġojjellerija ... u ġimagħtejn wara kien diġà poġġa l-proprjetà taħt ismu

It-tabib Jan Chircop u l-eks Deputat Laburista Joe Cilia
It-tabib Jan Chircop u l-eks Deputat Laburista Joe Cilia

Il-familjari ta' vittma tal-Covid-19 li miet ix-xahar li għadda qed jakkużaw tabib u nutar illi ħadu vantaġġ minn ħuhom wara bidla fit-testment fl-aħħar ta' ħajtu - illi fih iħalli l-wirt kollu tiegħu lit-tabib. 

L-aħwa Alberta u Jane Mangion fetħu protest ġudizzjarju, kontra t-Tabib Jan Chircop - it-tifel tal-eks Deputat Laburista Karl Chircop, illi fih qalu li infurmahom li hu kien il-werriet, siegħa biss wara l-mewt ta' ħuhom, kif ukoll kontra n-Nutar u eks Deputat Joe Cilia, li huma qed jgħidu illi kkometta rregolaritajiet fil-pubblikazzjoni tat-testment li huma qed jikkontestaw. 

Mario Mangion ta' 69 sena miet fil-5 ta' Frar, jiem wara li kellu l-Covid-19.  L-għada, siegħa biss wara mewtu, Chircop għadda t-testment li qal li tah ir-raġel, lil ħutu. 

Fil-protest iffirmat mill-Avukati Ruth Scott u Frank Cassar, l-aħwa qalu illi Chircop mar id-dar ta' ħuhom fil-Gudja u fl-istess ġurnata tal-funeral ħa dokumenti importanti, bid-dettalji tal-Bank, dettalji tal-Internet, pistola, flus kontanti u saħansitra ġojjellerija.  Huma qalu wkoll li f'inqas minn ġimagħtejn Chircop poġġa r-residenza tar-raġel fuq ismu.  Huma qalu illi l-vittma tar-raġel lanqas biss indifen fil-qabar mal-ġenituri, kif kien jgħid it-testment tiegħu, imma difnuh f'qabar ieħor tal-familja. 

Il-wirt jgħid li Jan Chircop kien qed jaħdem fl-għelieqi tar-raġel għal aktar minn 10 snin u li kien ilu jieħu ħsiebu għal 10 snin, kemm finanzjarjament kif ukoll billi kien jaħdimlu bla flus f'dawn l-għelieqi. 

Wieħed mid-dispożizzjonijiet tat-testment saħansitra jagħti d-dritt lil Chircop li jieħu kalċi tad-deheb li darba kien tal-Papa Benedittu XVI, mill-Knisja tal-Gudja.

It-Tabib Jan Chircop iwieġeb:  'Jiena l-eredi ta' Mario Mangion'

It-Tabib Jan Chircop qal li dak li qed jgħidu dawn l-aħwa huwa skorett "fattwalment u legalment" għalkemm ammetta li fit-testment hu tħalla bħala l-unika eredi ta' Mario Mangion.  "L-ewwel u qabel kollox, Mangion kienu qisu t-tieni missier tiegħi.  Ma kienx miżżewweġ u kellu żewġ aħwa, li t-tnejn ma żżewġux ukoll.  Jiena kont ukoll it-tabib ta' Mario ..." qal Chircop li sostna li hu kien ilu jaf lil Mangion minn mindu kellu disa' snin. 

Huwa qal li Mangion għaddielu kopja tat-testment fil-ġurnata li għamlu u talbu biex iżommu għandu.  Spjega kif jidher ċar li l-aħwa tiegħu ma kinux jafu bl-intenzjonijiet ta' ħuhom u kien għalhekk li qalilhom li hu kien l-eredi. Chircop qal ukoll li għadda xi flus li Mangion kien ħalla lill-aħwa tiegħu. 

"Jiena l-eredi ta' Mario Mangion skont it-testment li tani f'Ottubru li għadda, għad-diżappunt tal-aħwa tiegħu ... hija vera ħasra li qed juru nuqqas ta' rispett lejn dak li xtaq Mario," temm jgħid it-tabib.  

More in Qrati u Pulizija