Int taħdem mal-Air Malta? Ara hawn kif se taħdem l-iskema ta' trasferiment tal-impjieg

Kull ħaddiem se jkun qed jingħata opportunità ta' xogħol bl-istess paga

Illum il-Ministru Clyde Caruana saħaq li bħala parti minn pjan biex tkun salvata l-Air Malta, hemm bżonn li l-linja tal-ajru tnaqqas nofs il-ħaddiema tagħha.

Madanakollu dawn mhux se jispiċċaw bla xogħol. Il-Ministru ħabbar skema li permezz tagħha, dawk li japplikaw, se jkun qed jinstabilhom xogħol ieħor mal-Gvern.

Minn madwar 900 ħaddiem li hemm preżentement jaħdmu mal-Air Malta, dawn se jkunu qed jonqsu bin-nofs.

300 minnhom huma dawk il-ħaddiema tal-ground handling. Dan is-servizz se jieqaf kompletament u minflok se jibda jsir minn kumpanija privata li għalissa għadha ma ġietx identifikata.

Apparti dawn, se jkunu qed jitnaqqsu madwar 120 ħaddiem ieħor li jaħdmu jew fl-amministrazzjoni jew inkella bħala parti mill-cabin crew.

Kif se taħdem din l-iskema?

  • L-iskema ta' trasferiment volontarju fetħet illum għal madwar 407 ħaddiema li jaħdmu fl-amministrazzjoni jew inkella li huma membri tal-cabin crew
  • Minn dawn se jkunu qed jintagħżlu madwar 120 ħaddiem li hemm bżonn jitnaqqsu
  • Dawk li japplikaw se jkunu qed jissejħu għal interview
  • Konsulenti se jkunu qed jaraw il-ħiliet u l-bżonnijiet tagħhom biex dawn jiġu abbinati ma' opportunitajiet ta' xogħol li hemm mal-Gvern
  • Id-deċiżjoni dwar ix-xogħol se tkun qed issir wara diskussjoni mal-ħaddiem
  • Il-paga li dawn il-ħaddiema għandhom mal-Air Malta se tkun garantita fix-xogħol il-ġdid
  • Dawn il-persuni jridu jkunu bdew jaħdmu fix-xogħol il-ġdid sal-ewwel ġimgħa ta' Marzu

Wara, l-istess skema se tkun qed tiftaħ għal dawk li jaħdmu fil-ground handling, bil-proċess u l-kundizzjonijiet se jkunu l-istess. 

Dan il-proċess irid ikun lest kollu fl-ewwel sitt xhur tas-sena.

Bis-saħħa ta' din il-miżura biss, l-Air Malta se tkun qed tiffranka €15-il miljun.

Aqra aktar fuq: 

More in Politika