Ejja ngħinu żgħażagħ li kapaċi jieħdu riskju - Miriam Dalli

Hemm bżonn noffru appoġġ lil min jipprova jibda negozju tiegħu

Hemm bżonn noffru appoġġ lil min jipprova jibda negozju tiegħu
Hemm bżonn noffru appoġġ lil min jipprova jibda negozju tiegħu

“Ejja ngħinu żgħażagħ li kapaċi jieħdu riskju u jiżviluppaw idea innovattiva f’impriża li tista’ trendi.” Qalet dan il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli hekk kif l-iniżjattiva li nehdiet flimkien mal-Għaqda tal-Istudenti AEGEE favur is-sens imprenditorjali fost iż-żgħazagħ daħlet fit-tieni fażi tagħha. Dalli sostniet li hemm bżonn noffru appoġġ lil min jipprova jibda negozju tiegħu u ma jirnexxilux, għax imbilli imprenditur żgħażughħ ifalli ma jfissirx li ma jistgħax jerġa’ jqum fuq saqajh u joħrog b’idea li tirnexxi.

Fit-tieni fażi tal-iniżjattiva mnehdija mill-MEP Maltija Miriam Dalli dwar is-sens imprenditorjali fost iż-żgħażagħ, grupp ta' madwar 24 żgħażugħ u żgħażugħa Maltin attendew għal konferenza organizzata fi Brussell. L-għan ta’ din il-konferenza kien li ż-żgħażagħ Maltin, fosthom ukoll imprendituri żgħażagħ u studenti jakkwistaw informazzjoni diretta minn membri tal-Kummissjoni Ewropea u anke’ imprendituri barranin dwar x’jista’ jsir aktar biex l-Unjoni Ewropea toffri spazju akbar lill-imprendituri żgħażagħ. L-għan ta dan il-proġett li għandu wkoll l-appoġġ tal-Kummissarju Ewropew Elizabetta Bienkowska li hija wkoll responsabbli mill-SME’s u l-impriżi huwa li ż-zgħażagħ Maltin joħorġu b’rakomandazzjonijiet għal policies aħjar favur imprendituri żgħażagħ.

Miriam Dalli identifikat numru ta’ areas fejn hemm bżonn issir aktar ħidma biex permezz tagħha jingħata spazju akbar lill-imprendituri żgħażagħ. Sostniet li l-akbar ostakolu li kulħadd isemmi huwa l-problemi li negozjanti ġodda jsibu biex ikollhom aċċess għal finanzjament.“Is-sistema l-aktar komuni hija s-self mill-banek,” sostniet Dalli, “madankollu, irridu nibdew naħsbu f’alternattivi differenti bħal m’huma business angels, crowd funding u anke’ l-alternattiva li nġibu flimkien imprendituri diġa stabbiliti u imprendituri ġodda b’idejat innovativi biex jaħdmu flimkien.”
 

More in Politika