Frederick
Attard

Frederick Attard kien l-editur tal-gazzetta ILLUM bejn Marzu tal-2014 u Ġunju tal-2015. Kien ukoll il-producer ta' programmi televiżivi ta' Mediatoday.

REPORTER jiddiskuti l-ħidma tal-Parlament u x-Xogħol tal-Ispeaker
Anġlu Farrugia hu l-ewwel Speaker 'Full TIme' 
Bil-flus ħadd ma’ jixtri l-ġenna
Illejla - Reporter jiddiskuti l-Belt Valletta
Il-belt mibnija mill-kavallieri  u mogħnija b’bini storiku u...
Id-diżrispett lejn in-nies tas-South intwera mill-Amminstrazzjoni Nazzjonalista – Leo Brincat
L-MCAST b’korsijiet tal-Masters
Se jinqasam fi tlett kulleġġi li jinkludu kulleġġ universitarju
Illejla REPORTER jiddiskuti l-esproprjazzjoni ta’ art u propjetà
Kif jaffettwaw il-fiduċja tal-poplu fil-klassi politika
Id-demm ta’ kulħadd għandu l-istess kulur u l-istess valur
"Trid tkun bla demm biex tisma’ lkarba ta min qiegħed jilgħabha...
Kollox jindika staġun tajjeb
In-nefqa ras għal ras qegħda tiżdied ukoll