Frederick
Attard

Frederick Attard kien l-editur tal-gazzetta ILLUM bejn Marzu tal-2014 u Ġunju tal-2015. Kien ukoll il-producer ta' programmi televiżivi ta' Mediatoday.

Strateġija għall-Edukazzjoni Ogħla u Politika Nazzjonali għall-Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali
L-għan huwa li jintlħaqu miri speċifiċi relatati mal-Edukazzjoni Ogħla
Il-Pitkala kollha jħallsu l-Garanzija Bankarja mitluba mill-Gvern
Appell biex jintbagħtu fjuri lill-immigranti mhux identifikati
Turija ta’ rispett lejn l-immigranti mejta
Mhux aċċettabbli li tfal jispiċċaw fl-istess swali mal-adulti – Chris Fearne
Binja għal mard mentali fost it-tfal u żgħażagħ . . . 
Referendum 2015 sas-2pm jivvutaw 34%
L-istess imqabbel mar-referendum tad-divorzju fl-2011
Qed niktbu l-istorja - SHout
Wasal fl-aħħar il-mument li ilna nistennew – Mark Sultana
Jiżdiedu s-servizzi fl-isptar tal-onkoloġija Sir Anthony Mamo
52 pazjent tal-Haematology outpatients, bdew jingħataw is-servizzi...
Mhux aċċettabbli li tfal jispiċċaw fl-istess swali mal-adulti – Chris Fearne
Binja għal mard mentali fost it-tfal u żgħażagħ