‘Bżonn li titwaqqaf Federazzjoni Nazzjonali tal-festi u jkun hemm fond biex jgħin lill-għaqdiet kollha involuti’

Il-gazzetta ILLUM tkompli tistaqsi lill-President tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda, Noel Camilleri, il-mistoqsijiet li qed jagħmlu diversi dilettanti dwar il-festi u anke l-futur tagħhom wara l-pandemija 

Il-ġimgħa li għaddiet, il-gazzetta ILLUM ippubblikat l-ewwel parti tal-mistoqsija u tweġiba mal-President tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda, Noel Camilleri. Fost oħrajn, wara l-laqgħa mal-awtoritajiet tas-saħħa u rappreżentanti tal-Kurja, serraħ ras id-dilettanti li din is-sena l-festi se jkunu qed isiru. 

Fil-fatt sa issa nafu li jekk is-sitwazzjoni tal-pandemija tibqa’ waħda taħt kontroll, minn April se jkunu qed jirritornaw il-purċissjonijiet, inkluż tal-Ġimgħa l-Kbira, anke jekk dwar dawn x’aktarx jitħabbru protokolli biex dejjem tkun imħarrsa s-saħħa ta’ dawk li jieħdu sehem u anke dawk li jipparteċipaw.  

It-tir huwa li fil-ġimgħat ta’ wara jibdew jiġu ċċelebrati l-festi, inkluż iċ-ċelebrazzjonijiet esterni li issa ilhom sentejn wieqfa. 

F’din it-tieni parti, il-gazzetta ILLUM titkellem ma’ Camilleri dwar il-futur tal-festi, il-piż li qed jagħfas fuq il-każini tal-banda u l-għaqdiet tal-festi u anke dwar x’jista’ jsir biex l-għaqda li dehret fl-aħħar xhur fost festi differenti tibqa’ tissaħħaħ għall-ġid tal-Festa Maltija. 

Hemm każini li diġà bdew jilmentaw bil-prezzijiet li qed jitolbu l-bandisti, b’mod partikolari għall-Ġimgħa l-Kbira li diġà kienet problematika. Dan qed tisimgħuh? X’inhu l-appell tiegħek? 

Camilleri kkonferma li din hija realtà li qed jiffaċċjaw diversi każini tal-baned. Fakkar kif il-Ġimgħa l-Kbira, minħabba d-domanda, hekk kif ħafna baned ikunu qed idoqqu fl-istess ġurnata u ħinijiet, minn dejjem kienet problematika. 

Madanakollu fakkar lill-bandisti li ħafna drabi, l-uniku ċans li jkollhom biex idoqqu u juru l-kapaċitajiet tagħhom huwa permezz tal-banda. 

“Ċert li l-maġġoranza jaċċettaw u japprezzaw dan il-fatt,” insista Camilleri. “Għalhekk huwa importanti li jkun hemm kollaborazzjoni bejn il-bandisti u l-każini tal-banda u jkun hemm rispett reċiproku.” 

Camilleri saħaq li jinkwetah ftit il-fatt li ħafna fil-festi tilfu s-sens ta’ appartanenza u ta’ lealtà. 

“Hemm bżonn naħdmu flimkien. Jekk għandna verament interess li l-festi u l-baned tagħna jibqgħu parti importanti mill-patrimonju tal-pajjiż, kemm il-bandisti u anke s-soċjetajiet mużikali jikkollaboraw u jirrispettaw lil xulxin,” saħaq Camilleri. 

Insista li f’dan il-perjodu diffiċli, dan ir-rispett u l-kollaborazzjoni huwa importanti biex il-baned jerġgħu jinżlu jsemmgħu l-leħen sabiħ tagħhom fit-toroq u anke biex jerġgħu jkebbsu l-entużjażmu li forsi naqas xi ftit fl-aħħar xhur meta ma kien qed isir xejn. 

Hemm festi li ma għandhomx il-baned tagħhom u jiddependu mill-baned mistiedna. Dawn diġà huma magħfusa għax naqsilhom id-dħul. X’jista’ jsir biex il-baned ma jitfgħux aktar piż fuqhom biex ma narawx dawn il-festi jonqsu wkoll? 

Camilleri saħaq li jaqbel li dawn il-festi ma jispiċċawx jerfgħu l-piż kollu waħedhom għax inkella mhux se jkampaw. Fakkar li l-ewwel nett, kollox jiddependi wkoll minn kemm festa tkun qed titlob servizzi. 

Iżda hawn Camilleri għamel appell importanti u għal qalbu wkoll. Insista li wasal iż-żmien, issa aktar minn qatt qabel, li titwaqqaf Federazzjoni tal-Festi Maltin. 

Noel Camilleri qed jipproponi li din tkun magħmulha mill-Għaqda Każini tal-Banda, il-kumitati tal-festi u anke l-kumitati tan-nar. 

“Hekk inkunu nistgħu naħdmu u nikkordinaw aħjar imma wkoll nirsistu biex jitwaqqaf fond nazzjonali biex ikun hemm għajnuna fuq bażi annwali lil dawn l-għaqdiet kollha involuti għall-festi, biex inkomplu nkattru u nkabbru l-festi tagħna,” spjega Camilleri. 

Mill-Kurja tal-Arċisqof qed ikollkom appoġġ fl-appelli u l-laqgħat tagħkom dwar il-festi?  

Il-President tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda beda billi rringrazzja lill-Arċisqof Charles Scicluna u anke lid-delegati tiegħu. Saħaq li kienu dejjem disponibbli u tkellmu flimkien b’mod ċar. 

“Tant hu hekk li meta ġejna mitluba niltaqgħu għat-tieni darba mal-Prim Ministru u mad-Deputat Prim Ministru, il-kurja talbitna jekk jistax ikun hemm rappreżentanti tagħha preżenti u aħna lqajna din it-talba b’idejna miftuħa,” insista Camilleri. 

Saħaq li din il-kollaborazzjoni bejn l-Għaqda Każini tal-Banda u l-Kurja qed tagħmel ġid mhux biss għall-festi imma anke għall-komunitajiet. 

Camilleri insista li mal-kurja se jkunu qed isiru aktar laqgħat, inkluż mal-kunsill il-ġdid tal-Kulleġġ tal-Kappillani, biex jiġu ppjanati l-festi ta’ din is-sena u anke biex isiru aktar proġetti komuni bejn dawn l-għaqdiet volontarji u l-parroċċi biex jerġa’ jiżdied is-sens ta’ komunità fl-ibliet u l-irħula tagħna. 

X’inhu l-appell tiegħek għal dawk kollha li b’xi mod jew ieħor huma involuti fil-festi? 

Noel Camilleri appella lid-dilettanti kollha u lil dawk kollha involuti fil-festi biex iħarsu ‘l quddiem b’fiduċja. 

“Ejjew inkomplu naħdmu flimkien u b’mod magħqud. Naħdmu b’mod serju u responsabbli biex dak li huwa tagħna l-Maltin, nindukrawh u nsaħħuh. Fejn hemm l-eċċessi, għax irridu nammettu li hemm, irridu nkunu wkoll kuraġġużi biex nammettu u naħdmu biex insaffu l-festi tagħna. Fuq kollox naħdmu biex il-festi tagħna mhux biss insaħħuhom għalina imma anke għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin,” temm jappella Noel Camilleri. 

Aqra hawn l-ewwel parti tal-Mistoqsija u Tweġiba ma' Noel Camilleri

More in Intervisti