Rapport tal-FIAU jikkonferma li 34% biss tal-impjegati f'massage parlours huma Maltin

Minkejja l-informazzjoni limita, rapport analitiku fal-FIAU ikkonferma li l-maġġornaza tal-impjegati f'massage parlours huma Ċiniżi, u Taljandiżi. Din l-informazzjoni qajmet tħassib kbir dwar it-traffikkar tal-umani fil-pajjiż

(Ritratt: Pexels)
(Ritratt: Pexels)

Numru żgħir ta’ rapporti ġew imressqa għall-attenzjoni tal-FIAU, dwar l-isfruttament sesswali jew it-traffikar tal-umani fis-settur tal-massage parlours.

F’rapport ġdid ta’ analiżi strateġika, l-FIAU qalet li affaċjat sfidi sinifikanti biex tikseb lista komprensiva ta’ massage parlours li joperaw f’Malta, u minflok iddependiet fuq diversi sorsi ta’ informazzjoni biex twettaq l-analiżi tagħha.

Din il-limitazzjoni kellha impatt fuq il-fond tal-investigazzjoni dwar it-traffikar potenzjali tal-umani u l-isfruttament sesswali fi ħdan is-settur.

Ir-riċerka tal-FIAU ffukat fuq terapisti tal-massaġġi nisa, filwaqt li żvelat tnaqqis fl-impjiegi reġistrati fuq nisa f’dan il-qasam matul dawn l-aħħar snin.

It-tqassim demografiku wera li 49% ta’ dawn il-ħaddiema kienu Ewropej (inkluż ċittadini Maltin), filwaqt li 47% kienu Asjatiċi, bil-biċċa l-kbira tagħhom ikunu Ċiniżi u Tajlandiżi.

34% biss tal-ammont totali kienu Maltin, b'xi individwi għandhom ċittadinanza doppja, Ċiniża-Maltija.

Skont l-età, il-maġġoranza ta’ dawn in-nisa kellhom bejn 25 u 42 sena meta kienu rreġistrati għal impjieg fis-settur.

F'każijiet fejn kien hemm suspetti, l-identifikatur primarju kien il-“ġid mhux spjegat” tas-sidien tal-post jew l-assoċjati tagħhom.

Ir-rapport semma wkoll individwi Asjatiċi li jagħmlu depożiti ta’ flus sostanzjali inkonsistenti, li sussegwentement jiġu trasferiti barra l-pajjiż.

Dawn l-individwi, li spiss jissejħu 'madams' jew 'mamasans,' huma maħsuba li jmexxu l-parlours.

More in Socjali