Terz tar-residenzi Maltin ma jibagħtux ittri bil-posta

Skont stħarriġ tal-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni, terz tad-djar sostnew li ma bagħtu l-ebda ittri matul l-aħħar 12-il xahar 

In-numru ta’ nies f’Malta li jibagħtu u jirċievu ittri bil-posta kompla jonqos, filwaqt li dawk li jirċievu pakketti minn barra rreġistraw tnaqqis żgħir ukoll.  

Skont stħarriġ tal-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni, li ħarġet il-perċezzjonijiet tal-familji Maltin li jużaw is-servizzi postali, eżattament żewġ terzi tal-familji ma raw l-ebda bidla fin-numru ta’ ittri indirizzati li rċevew matul is-sena li għaddiet.   

Intant, 28% ta’ dawk li wieġbu qalu li n-numru ta’ ittri li rċivew naqas, filwaqt li 6% rrappurtaw żieda.  

Fir-rigward ta’ dawk li bagħtu l-ittri, 39% ta’ dawk li wieġbu qalu li l-volum ta’ ittri mibgħuta baqa’ l-istess. Terz tad-djar sostnew li ma bagħtu l-ebda ittri matul l-aħħar 12-il xahar meta mqabbla ma’ 40% lura fl-2021.  

Barra minn hekk, 26% ta’ dawk li wieġbu qalu li l-ammont ta’ ittri mibgħuta naqas.  

Skont l-istħarriġ tal-MCA, 46% tal-parteċipanti rrappurtaw li nefqu sa €5 fuq il-posta tagħhom.  

Dan jimmarka żieda fil-kategoriji kollha tal-infiq meta mqabbel mal-istħarriġ preċedenti, b’żieda sinifikanti ta’ 8% osservata fost dawk li jonfqu bejn €5 u €10.  

F’termini ta’ attività tal-posta ta’ pakketti, kien hemm tnaqqis żgħir fil-perċentwal ta’ dawk li wieġbu li jirċievu pakketti minn barra. Dan wara li niżel minn 31% fl-2021 għal 28% fl-2023.  

Madankollu, in-numru ta’ familji li rċevew oġġetti ordnati lokalment esperjenzaw tnaqqis notevoli minn 69% sa 56% matul l-istess perjodu. Dan it-tnaqqis jista’ jiġi attribwit għal restrizzjonijiet relatati mal-COVID fl-2021 li jaffettwaw il-volumi tax-xiri online. 

DHL u MaltaPost ħarġu bħala l-atturi dominanti fis-servizzi ta’ konsenja ta’ pakketti, b’44% u 37% ta’ dawk li wieġbu jużaw is-servizzi tagħhom, rispettivament.  

Minkejja d-disponibbiltà ta’ kabinetti ta’ pakketti mxerrda madwar Malta u Għawdex, 1% biss ta’ dawk li wieġbu rrappurtaw li jużaw din is-soluzzjoni tal-kunsinna. 

Rigward iż-żmien tal-kunsinna, 46% iqisu l-jiem ta’ stennija huma aċċettabbli għall-posta tal-ittri indirizzati, b’62% jsibu li l-ħamest ijiem ta’ kunsinna huma aċċettabbli.  

Madankollu, 21% jqisu li l-ħamest ijiem ta’ kunsinna bħala inkonvenjent minuri, filwaqt li 12% jarawhom bħala inkonvenjent kbir.  

Notevolment, 62% ta’ dawk li wieġbu, qalu li huma lesti li jħallsu prezzijiet ogħla biex inaqqsu ż-żmien ta’ stennija. 

More in Socjali