Sena wara, għadhom qed jistennew li ssir ġustizzja

Fjuri, dmugħ u niket akkumpanjaw velja fil-Qasam Industrijali ta’ Kordin hekk kif il-familja u l-ħbieb inġabru biex ifakkru l-ewwel anniversarju mill-qtil ta’ Bernice

 

Għaddiet sena mill-qtil ta’ Bernice Cassar  li nqatlet minn żewġha fil-Qasam Industrijali ta’ Kordin.

Fjuri, dmugħ u niket akkumpanjaw velja fil-Qasam Industrijali ta’ Kordin hekk kif il-familja u l-ħbieb inġabru biex ifakkru l-ewwel anniversarju mill-qtil ta’ Bernice.

Bernice, omm ta’ żewġt itfal, kienet ġiet imkaxkra ’l barra mill-karozza tagħha minn xagħarha u maqtula b’sparatura li sfortunatament mietet fuq il-post.

Plakka timmarka l-post fejn Bernice ta’ 40 sena nqatlet brutalment mill-eks raġel tagħha f’dan il-jum 12-il xahar ilu. Il-plakka ġġorr kunjomha ta’ xebba tagħha, Cilia, f’tentattiv biex jintesa l-uġigħ li rabat lil Bernice ma’ żewġha, missier uliedha, u l-qattiel tagħha.

Ftit mijiet ta’ metri biss ‘il bogħod minn fejn dalwaqt se jsiru ċ-ċerimonji tal-gradwazzjoni biex jiċċelebraw il-ħolm u t-tamiet ta’ eluf ta’ żgħażagħ irġiel u nisa fil-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija tal-Arti, l-ironija ma setgħetx tkun akbar. Hawn kienu l-ġenituri midruba ta’ Bernice ‘jiċċelebraw’ il-ħolm imfarrak ta’ binthom.

Sena wara, għadhom qed jistennew li ssir ġustizzja.

Ir-raġel ta’ Bernice, Roderick Cassar kien akkużat b’femiċidju, l-ewwel wieħed li kien akkużat b’reat bħal dan wara li l-liġi nbidlet kmieni s-sena l-oħra.

Il-kumpilazzjoni tal-provi kontrih għadha għaddejja u jibqa’ taħt arrest preventiv.

Fil-velja ta’ filgħodu, oħt Bernice, Clarice indirizzat lill-folla fejn inqatlet oħtha.

Clarice qalet kif l-aħħar nifsijiet ta’ Bernice ttieħdu f’nofs triq, imdawra b’fabbriki, traffiku miexi, u kampus. Minkejja l-ħajja għaddejja maġenbha, Bernice ma kinitx sigura mill-qattiel tagħha fil-pubbliku.

Clarice fakkret kif Bernice għamlet dak kollu li kien mistenni minnha bħala vittma ta’ vjolenza domestika, inkluż ħarbet minn darha, ressqet rapporti, fittxet għajnuna professjonali, sakemm ingħatat ordni ta’ protezzjoni. "Meta din l-informazzjoni ħarġet fid-dawl, kulħadd kien irrabjat."

“Xi ħadd irid jieħu r-responsabbiltà,” qalet filwaqt li żiedet li l-velja tal-lum hija ddedikata għal dawk kollha li jfittxu protezzjoni u ma jsibuhiex.

Dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-Inkjesta Valenzia mnedija wara l-mewt ta’ Bernice, Clarice sostniet li waħda mir-rakkomandazzjonijiet li ntlaħqu kienet li vittma ta’ vjolenza domestika awtomatikament tingħata ordni ta’ protezzjoni mingħajr ma titlobha.

"Skoprejna madankollu, li jekk din l-ordni ta’ protezzjoni tinkiser, il-pulizija taġixxi fuqha wara 14-il jum. Ma tgħallimna xejn?"

More in Socjali