Attivisti jgħidu li għad hemm ħafna xi jsir biex il-vjolenza domestika titrażżan

Attivisti għad-drittijiet tan-nisa sostnew li l-kundizzjonijiet li wasslu għall-Qtil ta’ Bernice Cassar Għadhom Jippersistu fis-soċjetà

Attivisti għad-drittijiet tan-nisa qed jisħqu li l-kundizzjonijiet li wasslu għal-mewt ta’ Bernice Cassar għadhom preżenti, dan minkejja li għaddiet sena mill-mewt tal-omm ta’ żewġ itfal.

 

Bernice Cassar inqatlet brutalment minn żewġha, Roderick Cassar, f’att xokkanti ta’ vjolenza domestika li seħħ fiż-żona industrijali ta’ Kordin fit-22 ta’ Novembru 2022, li ħalla n-nazzjon f’luttu u wassal għal kritika qawwijja minn diversi persuni.

Minkejja l-isforzi biex jiġu indirizzati każijiet ta’ vjolenza domestika, l-attivisti qalu li n-nuqqas ta’ urġenza fil-proċeduri tal-Qorti u xogħol b’lura b’mod sinifikanti qed ikomplu jipperikolaw is-sigurtà tal-vittmi tal-vjolenza domestika madwar Malta.

Roderick Cassar, li kellu storja ta’ vjolenza domestika, spara tliett tiri bla ħniena lil Bernice matul il-ġurnata, wara li kaxkarha mill-karozza tagħha. Dan id-delitt faħxi tefa’ dawl fuq ir-realtà koroh li jiffaċċjaw għadd kbir ta’ vittmi ta’ abbuż domestiku.

Investigazzjonijiet sussegwenti żvelaw kif Bernice kienet ressqet diversi rapporti tal-pulizija kontra żewġha, b’wieħed ippreżentat ġurnata biss qabel il-qtil traġiku tagħha. 

Inkjesta komprensiva li saret mill-Imħallef irtirat Geoffrey Valenzia kkonkludiet li nuqqasijiet sistemiċi fi ħdan ir-rispons tal-Istat naqsu milli jipproteġu lil Bernice mill-aggressur tagħha.

Lara Dimitrijevic, avukata mill-Fondazzjoni tad-Drittijiet tan-Nisa, saħqet li minkejja x-xokk inizjali u l-wegħdiet ta’ riforma, ftit inbidel. Dimitrijevic enfasizzat n-nuqqas ta' progress fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet deskritti fl-inkjesta Valenzia, favur miżuri bħal tikkettar elettroniku f'każijiet ta' vjolenza domestika u koordinazzjoni msaħħa tal-qorti.

Il-kwistjoni persistenti ta' xogħol b'lura tal-Qorti tibqa' ostaklu kbir, li jiskoraġġixxi lill-vittmi milli jirrappurtaw inċidenti u jdewwem il-ġustizzja. Dimitrijevic saħqet fuq l-urġenza tar-riformi legali, billi pproponiet emendi biex il-vjolenza domestika tiġi definita mill-ġdid bħala mudell ta' mġiba aktar milli atti iżolati, bil-għan li jissimplifikaw każijiet urġenti u jnaqqsu l-piżijiet bla bżonn fuq il-qrati.

Minn naħa tagħha Samantha Pace Gasan, il-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika, irrikonoxxiet li l-każijiet backlogged naqsu bin-nofs mindu nħatar it-tieni maġistrat, iżda rrikonoxxiet li għad fadall xi jsir biex tingħata l-ġustizzja mistħoqqa lill-vittmi. Gasan enfasizzat inizjattivi reċenti bħall-MARAM u għodod imtejba ta' valutazzjoni tar-riskju mmirati lejn il-prijoritizzazzjoni ta' każijiet ta' riskju għoli, li jindikaw progress fost sfidi kontinwi.

Meta tindirizza l-limitazzjonijiet tar-riżorsi, Gasan semmiet sforzi biex jissaħħu dipartimenti speċjalizzati fi ħdan l-infurzar tal-liġi u s-servizzi soċjali, għalkemm esprimiet tħassib dwar in-nuqqas ta’ ħaddiema soċjali, aspett kritiku tal-appoġġ għall-vittmi.

Bi tweġiba għal dawn il-kwistjonijiet urġenti, il-Ministeru tal-Ġustizzja żvela pjanijiet biex fix-xhur li ġejjin jitressaq abbozz ta’ liġi li jemenda l-liġijiet relatati mal-vjolenza domestika. Din il-leġiżlazzjoni proposta għandha l-għan li tinkorpora rakkomandazzjonijiet mill-inkjesta Valenzia, li tfisser pass lejn riformi komprensivi fil-protezzjoni tal-vittmi u l-indirizzar tad-difetti sistemiċi.

 

More in Socjali