1,850 refuġjat Ukren taħt protezzjoni temporanja sal-aħħar ta’ Awwissu

Statistika tal-Eurostat tgħid li sal-aħħar ta’ Awwissu, Malta laqgħet 1,850 refuġjat Ukren, filwaqt li l-Ġermanja laqgħet l-iktar refuġjati, 1,175,695

Sal-aħħar ta’ Awwissu tal-2023, Malta kellha total ta’ 1850 refuġjat Ukren li qedgħin taħt protezzjoni temporanja, skont statistika maħruġa mill-Eurostat

Sal-31 ta’ Awwissu 2023, madwar 4.2 miljun ċittadin mhux tal-UE kienu fittxew protezzjoni temporanja f’pajjiżi tal-UE wara li ħarbu mill-Ukrajna minħabba l-invażjoni Russa fi Frar 2022. Notevolment, Malta kienet fost in-nazzjonijiet tal-UE li pprovdew kenn lil dawn l-individwi. Filwaqt li l-Ġermanja, il-Polonja, u ċ-Ċekja kienu l-ospiti primarji.

Id-dejta msemmija f’dan l-artikolu primarjament tiffoka fuq l-istatus ta’ protezzjoni temporanja mogħtija abbażi tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill 2022/382, stabbilita fl-4 ta’ Marzu 2022. Din id-deċiżjoni rrikonoxxiet l-influss tal-massa ta’ persuni spostati mill-Ukrajna minħabba l-aggressjoni tar-Russja u introduċiet protezzjoni temporanja .

Mill-31 ta’ Awwissu 2023, iċ-ċittadini Ukraini kienu jinkludu aktar minn 98% tal-benefiċjarji ta’ protezzjoni temporanja, bl-adulti u t-tfal it-tnejn isibu kenn f’Malta u f’nazzjonijiet oħra tal-UE.

More in Socjali