Id-djoċesi ta' Għawdex b'linji gwida dettaljati dwar il-festi titulari

Dawn jistgħu jsiru biss dejjem jekk is-sitwazzjoni tippermetti u jekk ikun hemm l-approvazzjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa u l-Konferenza Episkopali Maltija

Id-Djoċesi ta' Għawdex ippubblikat direttivi dwar kif jistgħu jkunu ċċelebrata l-festi din is-sena, dejjem jekk l-awtoritajiet tas-saħħa jagħtu l-permess li jistgħu jsiru ċelebrazzjonijiet fil-knejjes u dejjem jekk ikun jista' jsir pellegrinaġġ bil-vara titulari skont l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tal-massa u anke tal-Konferenza Episkopali Maltija.

Dawn huma d-direttivi:

Jiem ta' tħejjija

 • Fejn is-soltu ssir kwindiċina din tibda ħmistax-il ġurnata qabel jum il-festa u tkun tinkludi wkoll it-tlett ijiem tat-tridu u lejlet il-festa
 • Fejn is-soltu ssir novena din tibda disat ijiem qabel jum il-festa u tkun tinkludi wkoll it-tlett ijiem tat-tridu u lejlet il-festa
 • F'każijiet oħra, il-preparazzjoni tibda sitt ijiem qabel il-festa u tkun tinkludi wkoll it-tlett ijiem tat-tridu u lejlet il-festa

Iċ-ċelebrazzjonijiet fi żmien it-tħejjija

 • Il-Quddiesa, bl-omelija, bis-sehem ta' konċelebranti, kif ukoll bis-sehem tal-organista, kantur/solista u xi koristi. Il-qari jinqara mill-organista jew il-kantur
 • Espożizzjoni tas-Sagrament
 • Talb tal-Liturġija tas-Sigħat
 • Talba tar-Rużarju, Kurunella jew talb ieħor
 • Katekeżi.

Jum il-festa

 • Il-Quddiesa prinċipali bl-omelija. Mal-organista jistgħu jingħaqdu biss xi strumenti mużikali oħra imma mhux aktar minn sitta.
 • Quddies ieħor isir bis-sehem tal-organista u solista.
 • Espożizzjoni tas-Sagrament
 • Talb tal-Liturġija tas-Sigħat
 • Talba tar-Rużarju, Kurunella jew talb ieħor
 • Katekeżi

Il-pellegrinaġġ

 • Jista' jsir biss jekk jingħata permess mill-awtoritajiet tas-saħħa
 • Isir filgħaxija u b'mod sempliċi u devot
 • Jgħaddi mit-toroq li minnhom is-soltu tgħaddi l-purċissjoni
 • Jimxi f'din l-ordni: L-istatwa u warajha l-kappillan, il-kleru, min se jgħin fit-talb u fl-aħħar nett il-poplu.

Tiżjin fil-knisja

 • Jintrama d-damask tal-erba' pilastri ta' madwar l-artal u l-kor
 • Jintrama l-artal maġġur, iż-żona tal-kor u t-tużell
 • Jitniżżlu biss il-linef tal-kappelluni prinċipali

L-istatwa titulari

 • Tintrama l-istatwa titulari
 • Fejn hemm mant jista' jintrama
 • Ma jsirx ħruġ min-niċċa

Armar ta' barra

 • Jintrama u jinxtgħel xi dawl mal-faċċata tal-knisja
 • Jintramaw u jinxtgħelu xi festuni tad-dawl fil-pjazza ta' quddiem il-knisja jew fuq iz-zuntier
 • Jintramaw sett arbli bil-bandalori fil-pjazza ta' quddiem il-knisja jew fuq iz-zuntier

Nar

Festi esterni

 • Għal din is-sena ma jsir xejn, lanqas daqq ta' banda jew permezz ta' sistema ta' sound.

More in Socjali