Imħallef tikkonferma d-deċiżjoni għal-libertà proviżorja tal-Lilu King

Il-Qorti Kriminali kkonfermat id-deċiżjoni li tingħata l-libertà proviżorja lil Mohammed Elmushraty, u ċaħdet l-appell tal-Avukat Ġenerali kontra l-ħelsien mill-arrest

Il-Qorti Kriminali kkonfermat id-deċiżjoni li tingħata l-libertà proviżorja lil Mohammed Elmushraty, u ċaħdet l-appell tal-Avukat Ġenerali kontra l-ħelsien mill-arrest.

Elmushraty, magħruf aħjar bil-laqam tiegħu “Lilu King”, inħeles fuq pleġġ nhar it-Tnejn wara li qatta’ aktar minn disa’ xhur f’kustodja preventiva b’rabta ma’ proċedimenti kriminali għaddejjin li fihom huwa kien akkużat bi ħasil ta’ flus, evażjoni tat-taxxa, parteċipazzjoni fil-kriminalità organizzata u t-traffikar tad-droga, fost reati oħra.

Elmushraty, ingħata l-ħelsien mill-arrest, garantit b’depożitu ta’ €30,000 u garanzija personali ta’ €40,000, flimkien ma’ €10,000 oħra bħala garanzija ta’ parti terza, aktar kmieni din il-ġimgħa.

Ir-raġunament wara d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Maġistrati kien li l-liġi tat lill-qrati għodda suffiċjenti biex itaffu r-riskju li Elmushraty jaħrab, li kienet ir-raġuni primarja biex jinżamm arrestat. 

Ir-riskju l-ieħor ikkwotat mill-prosekuzzjoni, li minnu jissottometta xhieda ċivili, kien ġie sostitwit mill-fatt li dawn l-istess xhieda minn dak iż-żmien kienu rrifjutaw li jixhdu biex ma jinkriminawx lilhom infushom fi proċeduri kriminali separati kontrihom.

Fis-sentenza tagħha, li ċaħdet l-appell tal-Avukat Ġenerali, il-Qorti Kriminali, ippreseduta mill-Imħallef Edwina Grima, qalet li ma kien hemm l-ebda raġuni għaliha biex tbiddel id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Maġistrat. 

L-unika varjazzjoni tal-qorti mid-digriet tal-pleġġ oriġinali kienet iż-żieda ta’ ordni li Elmushraty ma jipprovaxjikkuntattja lix-xhieda tal-prosekuzzjoni bl-ebda mod.

Elmushraty qed ikun assistit mill-avukati Franco Debono, Marion Camilleri u Jose Herrera.

More in Qrati u Pulizija