Yorgen Fenech jitlob għall-ħelsien mill-arrest għas-16-il darba

It-talbiet preċedenti kollha ta’ qabel għall-ħelsien mill-arrest ta’ Fenech ġew miċħuda, l-iktar waħda reċenti kienet f’Awwissu 2023

Ir-raġel akkużat għall-kompliċità fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, Yorgen Fenech, ippreżenta talba għas-16-il darba għall-ħelsien mill-arrest u sostna li serva l-itwal żmien f’kustodja preventiva fl-istorja ġudizzjarja ta’ Malta. 

L-avukati ta’ Fenech, Giannella Caruana Curran, Marion Camilleri u Charles Mercieca ressqu r-rikors għall-ħelsien mill-arrest fil-Qorti Kriminali, u għal darb’oħra saħqu li l-klijent tagħhom, li ilu taħt arrest preventiv minn meta tressaq il-Qorti f’Novembru 2019, kien se jsegwi kwalunkwe kundizzjoni imposta mill-qorti. 

Dan jikludi s-sottomissjoni li jkollu tikketta elettronikament u jitqiegħed taħt arrest domiċiljari fi proprjetà 'l bogħod mill-kosta, kif ukoll jiffirma regolarment ktieb tal-pleġġ u jipprovdi garanziji finanzjarji.

L-avukati argumentaw li l-ħames snin li Fenech kien qatta’ s’issa f’kustodja preventiva kienu ekwivalenti għal sentenza ta’ ħabs, u kien l-itwal żmien li qatt qattgħet persuna taħt arrest preventiv f’Malta.

L-avukati saħqu fiq il-kondotta nadifa ta’ Fenech u l-imġiba tiegħu waqt li kien arrestat li juri l-fiduċja u l-obbidjenza tiegħu. 

It-talbiet preċedenti kollha ta’ qabel għall-ħelsien mill-arrest ta’ Fenech ġew miċħuda. L-iktar waħda reċenti kienet f’Awwissu 2023 peress li l-qorti ħasset li kien hemm riskju li jaħrab jew li jbagħbas l-evidenza.  

Il-Qorti tal-Appell Kriminali dakinhar kienet iddeċidiet li r-raġunijiet li għalihom l-Avukat Ġenerali kien qed joġġezzjona għall-ħelsien mill-arrest jibqgħu l-istess u li l-ebda garanzija ma telimina r-riskju li jaħrab. 

Każ Kostituzzjonali mressaq minn Fenech fejn fih sostna li minħabba r-rifjuti ripetuti għall-ħelsien mill-arrest ikkawżawlu ksur tad-drittijiet umani, ġie miċħud fl-2022.

More in Qrati u Pulizija