Il-Qorti tikkonferma l-estradizzjoni ta' Raġel li allegatament biegħ spyware online

Imħallef ikkonferma l-estradizzjoni lejn l-Istati Uniti ta’ Malti sabiex jaffaċċja akkużi li biegħ spyware qawwi online, wara li ċaħad l-appell tiegħu kollu kemm hu

Żagħżugħ Malti ta’ 27 sena minn Ħaż-Żabbar mistenni jiġi estradit lejn l-Istati Uniti wara li ġie arrestat fis-7 ta’ Frar f’operazzjoni li kienet ikkoordinata mill-Korp tal-Pulizija ta’ Malta u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ta’ Malta, bl-appoġġ tal-FBI u d-Dipartiment tal-Ġustizzja.

L-estradizzjoni tar-raġel kienet intalbet mid-Distrett tat-Tramuntana tal-Ġeorġja wara li ħarġu l-akkużi f’Diċembru 2023, għal aċċess bi intenzjoni ta' ħsara u reati relatati mal-interċettazzjoni. Il-prosekuturi tal-Istati Uniti qed akkużaw lir-raġel li offra prodotti u servizzi ta’ malware, fosthom it-trojan tal-aċċess remot Pegasus (RAT), għall-bejgħ liċ-ċiberkriminali permezz ta’ forums onlajn ta’ hacking tal-kompjuter "mill-inqas mill-2012."

Huwa kien tressaq il-Qorti fid-9 ta’ Frar u kien ta l-kunsens tiegħu għat-talba ta’ estradizzjoni waqt dik is-seduta. Iżda wara li bidel l-avukati, huwa ressaq appell. L-Imħallef Neville Camilleri ta' sentenza dwar dak l-appell dalgħodu.

L-Imħallef ċaħad l-argument tal-appellant li l-ewwel qorti kienet marbuta li tqis l-istorja ta’ Meli dwar kwistjonijiet ta’ saħħa mentali, iż-żjarat tiegħu fil-kura psikjatrika u l-medikazzjoni relatata li kien qed jieħu.
Il-Qorti tal-Maġistrati ma kellhiex tinvestiga jekk l-aċċettazzjoni tiegħu tat-talba għall-estradizzjoni kinitx saret b’mod volontarju jew le, qal l-imħallef, u lanqas ma kellha tordna eżami fiżiku jew psikoloġiku tal-akkużati li jammettu l-ħtija quddiemha. “Mill-atti tal-proċeduri li l-Ewwel Qorti kellha quddiemha u minn dak li seħħ dakinhar li r-raġel tressaq il-Qorti, m’hemm assolutament xejn li b’xi mod jew ieħor jista’ jwassal lill-Ewwel Qorti biex tiddubita l-aċċettazzjoni tar-raġel! ” qalet il-qorti.
Barra minn hekk, il-Qorti nnotat li l-Qorti tal-Maġistrati kienet iddettat nota, li rreġistra d-dikjarazzjoni taż-żagħżugħ li kien qed jagħti l-kunsens tiegħu għall-estradizzjoni tiegħu u jinvoka r-regola tal-ispeċjalità – li jfisser li kien qed jagħti biss il-kunsens tiegħu biex jiġi estradit biex iwieġeb għall-akkużi msemmija fil-Qorti. talba għall-estradizzjoni.
L-imħallef osserva li r-rekwiżiti mniżżla fl-Att dwar l-Estradizzjoni għandhom jittieħdu bħala li ġew sodisfatti meta l-persuna rikjesta tat il-kunsens tagħha volontarjament biex tiġi estradita.
L-avukati tar-raġel argumentaw ukoll li l-allegati delitti kienu saru f’Malta u għalhekk għandu jiġi pproċessat fil-ġurisdizzjoni Maltija. Iżda dan l-aggravju ġie miċħud ukoll bħala “bla sens” mill-qorti, li rrimarkat li l-fatt li Malta jista’ jkollha ġurisdizzjoni ma jfissirx li l-pajjiż l-ieħor ma jistax ikollu wkoll ġurisdizzjoni filwaqt li jkun f’pożizzjoni aħjar biex jipproċedi l-każ.

L-imħallef ċaħad l-appell u kkonferma s-sentenza kollha kemm hi, u ordna li jiġi rritornat lejn l-Istati Uniti, kif ukoll ordna li kopja tas-sentenza tingħata lill-Ministru għall-Ġustizzja.
L-avukati Marion Camilleri u Jacob Magri kienu fil-Qorti jassistu lill-imputat hekk kif inqrat is-sentenza. Meli kien qed jiġi assistit ukoll mill-avukati Franco Debono u Arthur Azzopardi.
Il-Prosekutur Sean Xerri de Caro irrappreżenta l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.

More in Qrati u Pulizija