Mara tiskuża ruħha talli serqet aktar minn elf euro f'oġġetti

Mara  ta’ 37 sena minn Santa Venera  irċeviet sentenza ta’ 18-il xahar ħabs, sospiżi għal erba’ snin fuq serq minn tliet ħwienet

Mara li serqet aktar minn elf ewro f'oġġetti minn ħanut skużat ruħu fil-Qorti wara li ammettiet għas-serq minn tliet ħwienet, irċeviet sentenza ta’ 18-il xahar ħabs, sospiżi għal erba’ snin.

Donna Andrews ta’ 37 sena minn Santa Venera tressqet il-Qorti quddiem il-maġistrat Leonard Caruana nhar it-Tnejn, akkużata bi tliet akkużi ta’ serq, tnejn minnhom aggravati, bejn Lulju tal-2023 u Frar tal-2024, kif ukoll li sar reċediv.

L-ispetturi tal-Pulizija, Andrew Agius u Joseph Mallia, assistiti mill-prosekutur Brandon Bonnici mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, spjegaw li uffiċjali li eżaminaw filmati tas-sigurtà kienu identifikaw lil Andrews bħala suspettata f’numru ta’ serqiet irrappurtati minn The Atrium, Forestals u Smart Supermarket f'dawn l-aħħar xahrejn. Fil-Qorti ntqal li l-provi rabtu wkoll lill-mara ma’ serqa oħra li kienet seħħet f’Lulju 2023.

Andrews ġiet arrestata s-Sibt fuq mandat maħruġ minn maġistrat.

Għall-ewwel, il-mara wieġbet mhux ħatja, iżda wara li l-prosekuzzjoni u l-avukati tad-difiża ddiskutew il-każ privatament mal-maġistrat għal diversi minuti, il-mara bidlet it-talba inizjali tagħha u ressqet ammissjoni.

Is-seduta imbagħad ġiet sospiża għal ftit biex tkun tista’ tikkunsidra mill-ġdid. Andrews ikkonfermat l-ammissjoni tagħha ta' ħtija meta reġgħet bdiet is-seduta.

Waqt li għamlet sottomissjonijiet dwar il-piena, il-prosekuzzjoni enfasizzat il-kooperazzjoni tal-mara mal-investigazzjoni tal-pulizija u l-problemi ta’ saħħa tagħha, filwaqt li d-difiża saħqet fuq it-talba bikrija ta’ ħatja u l-intenzjoni ġenwina tagħha.

L-avukat tagħha żied li Andrews ma kelliex inkiwet mal-liġi mill-2016 u kienet irritornat l-oġġetti misruqa.

Il-Qorti, wara li rat l-akkużi u fid-dawl tal-ammissjoni ta' ħtija ta’ Andrews, iddikjarat lill-mara ħatja, u kkundannatha għal 18-il xahar ħabs, li ġew sospiżi għal 4 snin. Hija tpoġġiet ukoll taħt ordni ta’ superviżjoni ta’ 18-il xahar u ordnata tħallas lura total ta’ €1,139 lill-vittmi fi żmien 3 xhur.

Meta mwissija mill-qorti li trid tevita li tikkommetti aktar reati matul il-perjodu ta’ sospensjoni jew tiffaċċja 18-il xahar ħabs, il-mara qalet “Nagħtikom kelmti.”

Hija rringrazzjat lill-qorti wara li spjegat li kienet se tirċievi assistenza permezz tal-ordni ta’ superviżjoni. “Napprezza. Għandi bżonnha. Nirringrazzjak ħafna... nitlob maħfra u niskuża ruħi."

L-avukat Wilfrid Bugeja assista lil Andrews bħala avukat tal-għajnuna legali.

More in Qrati u Pulizija