Persuna li sfat attakata fil-qtil doppju tal-Marsa sofriet ġrieħi gravi

Xehed tabib tal-emerġenza waqt il-ġbir ta’ provi dwar qtil doppju li seħħ il-Marsa f'Ottubru 2023

It-Tnejn kompliet il-kompilazzjoni tal-provi fil-każ ta’ qtil doppju kontra Iddrisu Faisal, fejn l-unika xhud li xehed kien tabib tal-emerġenza. 

Faisal, mill-Ghana, jinsab mixli li qatel lil Joseph Bartolo ta’ 73 sena u lil Carmen Abela ta’ 56 sena, kif ukoll li pprova joqtol mara oħra min-Niġerja. Il-vittmi nqatlu fi stalel li kellhom fil-Marsa fil-15 ta’ Ottubru.

Faisal huwa akkużat ukoll li weġġa’ gravi lill-mara Niġerjana u li weġġa’ ħafif raġel ieħor Niġerjan, kif ukoll huw akkużat li rreżista għall-arrest, ikkawża ħsara fil-proprjetà privata, li ma obdiex ordnijiet legali tal-pulizija u li weġġa’ ħafif uffiċjal tal-pulizija.

Xehed it-tabib Dr Thomas Armatys li fid-data inkwistjoni kien qiegħed jaħdem fid-dipartiment tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. 

Bonett Sladden wriet ittra lix-xhud ‘discharge letter’, tal-mara li ntbagħtet id-dar wara li sofriet ġrieħi gravi mill-attakk. 

Mistoqsi dwar dan, it-tabib qal li l-mara kienet iddaħħlet bi tbenġila fit-tempju tax-xellug u ferita fuq id-driegħ tax-xellug. Huwa qal li l-ġrieħi kienu kkawżati minn trawma bla xkiel.

Wara xehdet it-tabiba Dr Ruth Camilleri li kienet eżaminat uffiċjal tal-pulizija li sofra brix fin-naħa tax-xellug ta’ wiċċu waqt l-inċident.

L-Avukat Joe Brincat iddetta nota, li fiha qal li xtaq “jagħmilha ċara li d-difiża kellha tisma’ bil-kwiet dak li kellha xi tgħid il-prosekuzzjoni, issa li l-qorti kienet iddikjarat li kien hemm biżżejjed provi biex l-akkużat jiġi akkużat, f’dan l-istadju tal-proċedimenti.”

“Kien ċar li jekk tiġi ppreżentata rikors għall-libertà proviżorja, il-prosekuzzjoni għall-inqas toġġezzjona għax il-provi kollha ma nstemgħux,” sostna l-avukat, “konsegwentement ikun inutli li d-difiża tippreżenta r-rikors, biex jiġi evitat li tiġi akkużata li tat tama falza lill-imputat.”

Il-każ se jkompli aktar tard dan ix-xahar.

Il-prosekuturi Kaylie Bonnett u Ramon Bonett Sladden qed imexxu l-prosekuzzjoni, flimkien mal-Ispettur Wayne Camilleri.

L-Avukat Joe Brincat huwa avukat difensur.

L-avukati Franco Debono u Marion Camilleri, Jason Azzopardi qed jirrappreżentaw lill-vittmi parte civile.

More in Qrati u Pulizija