Jinżamm arrestat wara li allegatament prova jisraq knisja

il-Qorti ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest minħabba n-nuqqas ta’ indirizz fiss tar-raġel u r-rekord kriminali preċedenti tiegħu. Huwa nżamm taħt arrest preventiv sakemm isiru aktar proċeduri legali

Raġel ta’ 26 sena, li qabel kien assoċjat mas-serq tal-knisja, qed jiġi akkużat b’attentat ta’ serq u ħsara kriminali wara li nstab fuq scaffolding tal-knisja tat-Trinità Qaddisa fil-Marsa. Ir-raġel ċaħad l-akkużi miġjuba kontrih.

Quddiem il-Maġistrat Abigail Critien, l-Ispettur Sarah Kathleen Zerafa infurmat lill-Qorti li l-Pulizija tal-Marsa wieġbet għal rapporti ta’ ħsejjes li jixbħu tkissir ta’ ħġieġ mill-knisja għall-ħabta ta’ nofs il-lejl tal-Erbgħa, 29 ta’ Novembru. Fuq il-post waslu uffiċjali li sabu lir-raġel fuq l-iscaffolding, tliet sulari ‘l fuq mill-art.

Mal-intervent tal-pulizija, ir-raġel ġie ordnat biex jinżel u sussegwentement inżamm arrestat fuq suspett ta’ attentat ta’ serq. Huwa sostna li b’mod involontarju laqat it-tieqa waqt li kien rieqed, u qal li kien qed jaħdem fuq ir-restawr tal-knisja, speċifikament jinvolvi ruħu f’ħidmiet ta’ tikħil għal ftit jiem.

Madankollu, l-Ispettur Zerafa kkontradixxiet l-allegazzjonijiet tar-raġel. Hija ċċarat lill-Qorti li skont il-kuntratturi li qed jissorveljaw il-proġett ta’ restawr, s’issa twettqet biss kostruzzjoni tal-iscaffolding, u ċaħdet l-affermazzjoni tar-raġel dwar l-involviment f’attivitajiet ta’ tikħil.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet skoprew il-bdil tal-ħwejjeġ u d-dokumenti ta’ identifikazzjoni tar-raġel moħbija f’borża ġewwa lattrina pubblika viċin il-knsija, u b’hekk tefgħu dubji fuq il-pretensjonijiet tiegħu ta’ innoċenza. L-Ispettur Zerafa enfasizzat dan bħala indikazzjoni li r-raġel ma kienx sempliċement rieqed fuq il-post.

Minkejja t-talba tal-avukat għall-ħelsien mill-arrest hekk kif saħaq li kien hemm evidenza insuffiċjenti li tappoġġja l-akkuża ta’ serq, l-Avukat Tildon Tabone, li jirrappreżenta lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, oġġezzjona. Tabone qal li r-raġel m’għandux indirizz fiss u fil-passat instab ħati ta’ akkużi simili, għalhekk hemm riskju li jwettaq reati simili għal dak li qed jiġi akkużat.

L-Ispettur Zerafa afferma l-istorja tar-raġel ta’ kundanni preċedenti relatati ma’ serq tal-knisja, u saħħaħ il-pożizzjoni tal-prosekuzzjoni kontra l-għoti tal-libertà proviżorja.

Wara kunsiderazzjonijiet u argumenti miż-żewġ naħat, il-Qorti ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest minħabba n-nuqqas ta’ indirizz fiss tar-raġel u r-rekord kriminali preċedenti tiegħu. Konsegwentement huwa nżamm taħt arrest preventiv sakemm isiru aktar proċeduri legali.

More in Qrati u Pulizija