L-aħwa Degiorgio tilfu l-appell kontra s-sentenza ta’ 40 sena ħabs għal qtil ta’ Caruana Galizia

Huwa mifhum li l-aħwa Degiorgio qed jikkunsidraw li jippreżentaw proċeduri Kostituzzjonali, fid-dawl taċ-ċaħda tal-appell tagħhom

Il-Qorti tal-Appell Kriminali kkonfermat is-sentenza ta’ 40 sena ħabs mogħtija lil George u Alfred Degiorgio għall-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, u ċaħdet l-appell tagħhom.

F’Ottubru 2022, George Degiorgio ta’ 59 sena, magħruf bħala ċ-Ċiniż u ħuh Alfred Degiorgio ta’ 57 sena, magħruf bħala il-Fulu, kienu ġew ikkundannati 40 sena ħabs u ordnati jħallsu €42,930 kull wieħed fi spejjeż legali talli wettqu l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-Qorti ordnat ukoll li jkunu kkonfiskati €50,000 oħra mingħand l-irġiel – id-dħul mir-reat.

L- aħwa kienu wieġbu ħatja fl-ewwel jum tal-proċess tagħhom, ftit wara l- waqfa taʼ nofsinhar, huma biddlu t-talba tagħhom għal mhux ħatja.

Iżda ż-żewġ kriminali kienu imbagħad ressqu appell ġimgħatejn biss wara, u talbu kawża mill-ġdid.

L-appell kien ippreżentat mill-avukati l-ġodda tad-Degiorgios, Noel Bianco u Leslie Cuschieri, li sostnew li l-avukati tal-għajnuna legali maħtura biex jirrappreżentaw lill-aħwa waqt il-proċess ma kellhomx żmien biżżejjed biex jirrevedu l-provi, wara li l-avukat magħżul tal-akkużati, William Cuschieri, kien waqqa’ l-brief ta’ Degiorgio 6 ġimgħat biss qabel kien skedat li jibda l-ġuri.

Il-Qorti Kriminali kienet ħatret lill-avukati Simon Micallef Stafrace u Martin Farrugia bħala għajnuna legali, inizjalment mingħajr ma ddewwem il-ġuri. L-avukati tal-għajnuna legali kienu stess infurmaw lill-qorti li kien impossibbli li jkunu jafu l-11,000 paġna ta’ evidenza, kif ukoll is-77,000 fajl ta’ awdjo u vidjow fiż-żmien li kien fadal qabel il-bidu tal-proċess.

L-akkużati kienu applikaw ukoll lill-qorti Kostituzzjonali għal miżura provviżorja, li tipposponi l-proċess, iżda din ġiet miċħuda wkoll, għalkemm id-data tal-proċess ġiet imbuttata lura b’10 ijiem.

Sentenza, li ċaħdet l-appell, ingħatat l-Erbgħa filgħodu.

L-aħwa Degiorgio issa huma mifhuma li qed jikkontemplaw li jippreżentaw proċeduri Kostituzzjonali, fid-dawl li l-appell tagħhom ġie miċħud.

More in Qrati u Pulizija