Irrifjutata t-talba għall-ħelsien mill-arrest wara li saq minn fuq sieq Pulizija

Il-Pulizija avżah biex ma jsuqx, wara li sab li l-pjanċi ma jaqblux ma' dawk li kien hemm fid-dokumenti

Mekkanik ta’ 27 sena nżamm taħt arrest wara li wieġeb mhux ħati għall-akkuża li weġġa’ b’mod gravi Surgent tal-Pulizija li prova jwaqqfu milli jsuq.

Il-Qorti semgħet kif l-akkużat, minn Birżebbuġa, rċieva telefonata mill-Pulizija sabiex iċaqlaq il-vann tiegħu, tal-għamla Ford Transit, minħabba li dan kien qed jimblokka garaxx. Meta mar fuq il-post, hu qal li ma setgħax iċaqalqu għax kellu problem fil-magna.

Waqt li kien qed jipprova jixgħelu, il-Pulizija allegatament indunaw li l-pjanċi ma kienux jaqblu ma’ dak li kien imniżżel fid-dokumenti, bl-akkużat jgħid li dawn kienu ta’ karozza oħra.

Wara li irnexxielu jixgħel il-magna, is-Surġent avża lill-akkużat sabiex ma jsuqx, hekk kif il-vettura kienet se tkun ikkonfiskata, filwaqt li qagħad quddiem il-vettura. L-akkużat saq xorta waħda, filwaqt li għadda minn fuq sieq is-Surgent.

Minn hemm bdiet tfittxija għall-akkużat, li wasslet għas-sejba tiegħu, kif ukoll tal-vann, li kien ikkonfiskat.

L-avukati tad-difiża Franco Debono u Anthony Stellini talbu għall-ħelsien mill-arrest, liema talba ġiet miċħuda mill-Maġistrat Natasha Galea Sciberras.

Dan wara li l-prosekuzzjoni oġġezzjonat, abbażi tal-fatt li numra ta xhieda kien għad jonqoshom jidhru, kif ukoll li l-akkużat affaċċja akkużi simili fil-passat.

More in Qrati u Pulizija