Persuna b’email tal-Gvern tibgħat lill-Imħallef Bugeja informazzjoni dwar il-każ ta’ Simone Grech

L-imħallef Aaron Bugeja jgħid li kull min għandu informazzjoni dwar il-każ għandu jmur għand il-Pulizija jew l-Avukat Ġenerali u mhux jikkommunika ma’ membru tal-ġudikatura

Fir-raba’ jum tal-ġuri tal-akkużati fil-qtil ta' Simone Grech, l-Imħallef Aaron Bugeja qal li rċieva email li fiha kien hemm informazzjoni dwar il-każ u allegazzjonijiet fuq wieħed mill-akkużati. Din intbagħtet minn persuna b’email tal-Gvern u ma kinitx anonima.  

Madankollu l-Imħallef iddikjara li m’għandha tintbagħat l-ebda kommunikazzjoni lil xi membru tal-ġudikatura u kien għalhekk li l-Imħallef bagħat kopja ta’ din l-email lill-President ta’ Malta George Vella.

Għaldaqstant l-Imħallef Bugeja jagħmilha ċara li kull min għandu informazzjoni dwar dan il-każ għandu jmur għand il-Pulizija jew l-Avukat Ġenerali.

Ara x'ħareġ sa issa mill-ġuri: Hawnhekk

More in Qrati u Pulizija