Żewġ tfajliet jgħidu li gidbu meta qalu li stuprahom ir-raġel t'ommhom 'għax kien wisq iddixiplinat'

Fid-dawl tal-iżvilupp stramb li ħa l-każ, il-maġistrat ħatret żewġ esperti, psikologu u psikjatra, biex jeżaminaw liż-żewġt itfal, qabel ma jieħdu passi oħra

Qorti ħatret esperti tas-saħħa mentali biex jeżaminaw żewġ tfajliet li rrappurtaw li kienu abbużati sesswalment minn missierhom (step-father), wara li ġew infurmati li jridu kienu kkuntattjaw lil ħaddiem soċjali biex jirtiraw it-talbiet tagħhom.

Dan instegħma illum hekk kif tkompliet il-kumpilazzjoni tal-provi fil-konfront tar-raġel ta’ 40 sena quddiem il-Maġistrat, li fiha huwa akkużat li kkorrompa liż-żewġ tfajliet ta’ 12 u 15-il sena, li pparteċipaw f’attivitajiet sesswali ma’ persuni taħt l-età u li ripetutament wettaq reati sesswali fuq persuni vulnerabbli. 

Il-Qorti semgħet Social Worker tixhed kif l-investigazzjoni kienet bdiet wara li d-Direttorat għall-Ħarsien tat-Tfal kien irċieva telefonata anonima minn mara li ċemplet tgħid li ħabiba ta' binta kienet fetħet qalbha ma' bintha stess u qaltilha li kienet abbużata sesswalment minn missierha minn meta kellha 10 snin.

Social Workers imbagħad kienu żaru l-iskola tat-tifla u bagħtu għaż-żagħżugħa ta’ 15-il sena. Għalkemm fil-bidu kienet riluttanti ħafna li tkellimhom, wara li saru ftit mistoqsijiet, it-tifla kienet qalet li missierha kien qed jabbużaha sesswalment billi jmiss il-partijiet privati ​​tagħha.
Minn hemm saru kuntatti mill-pulizija, li ċemplu lill-omm għall-interrogazzjoni. Omm it-tfal ripetutament qalet lill-pulizija li żewġha “mhux dak it-tip ta’ persuna” u li t-tfal kienu qed jigdbu.

Jumejn wara li ttressaq ir-raġel, is-social worker kienet irċeviet telefonata mingħand it-tfajla ta’ 15-il sena, li qalet li riedet tkellimha b’urġenza peress li dak kollu li kienet qaltilhom kien gideb.

Illum it-tfajliet qalu lill-Qorti li kienu għamlu l-allegazzjonijiet ta’ abbuż għax idejjaqhom il-missier strett tagħhom. It-tifla l-kbira qalet li kienu għamlu r-rapport falz għax ommhom kienet iddedikata lill-akkużat, li kienet dixxiplinarja u kienet titfi l-WiFi tad-dar tagħhom biex tirrestrinġi l-aċċess għall-internet tat-tifla bħala kastig. Żiedet tgħid li huma ħarġu bil-pjan flimkien waqt l-iskola.

Inizjalment oħtha ż-żgħira ma riditx iżda kienet qablet mal-pjan wara li oħtha qaltilha li gideb dwar l-akkużat jista’ jkun l-uniku mod tagħhom biex jeħilsu mir-raġel, peress li ommhom qatt ma kienet se titilqu. Hija ddeċidiet li tgħid lil xi sħabha li kienet qed tiġi abbużata sesswalment peress li kienet taf li mill-inqas waħda minnhom kienet se tgħid lil xi adult.

It-tifla tenniet fil-Qorti li gidbet lis-social worker u lill-pulizija, fejn ammettiet li fil-fatt qatt ma kienet abbużata sesswalment mir-raġel ta' ommha. 

It-tifla ż-żgħira xehdet ukoll fejn qalet lill-Qorti li kienet sabitha bi tqila biex tipparteċipa fil-pjan ta’ oħtha mill-bidu nett, u żiedet li hija kienet talbet l-opinjoni ta' żewġ ħbieb minn tagħha dwar l-idea. Sussegwentement iż-żagħżugħa ta’ 13-il sena kienet iddeċidiet li ssegwi l-pjan ta’ oħtha u tgħid lis-social worker u lill-pulizija li kienet ġiet abbużata sesswalment mir-raġel ta’ ommha f’okkażjoni iżolata waħda.

It-tfajla ta’ 15-il sena insistiet mal-Qorti li gidbet dwar missierha għax dejjem kienu qed jargumentaw dwar affarijiet insinifikanti, iżda li issa kienet qed tgħid il-verità.

Fid-dawl tad-dawra stramba li ħa l-każ, il-maġistrat ħatret żewġ esperti, psikologu u psikjatra, biex jeżaminaw liż-żewġt itfal, qabel ma jieħdu passi oħra.

More in Qrati u Pulizija