Raġel iwieġeb ħati li hedded u rreżista uffiċjali tal-pulizija meta waqfuh milli jiġġieled f'Paceville

Ir-raġel ġie mmultat €900 u ngħata sentenza ta’ ħabs għal sena, sospiża għal tnejn

Raġel ammetta li hedded u arresta bi vjolenti lill-uffiċjali tal-pulizija wara li s-Sibt filgħaxija tkeċċa barra minn każin f’Paceville.

Raġel residenti l-Fgura tressaq il-Qorti, akkużat li hedded spettur tal-pulizija u uffiċjali oħra waqt il-qadi ta’ dmirijiethom, attakka jew irreżista b’mod vjolenti uffiċjali li jwettqu ordnijiet leġittimi filwaqt li għamel ħsara fil-proprjetà tal-Kummissarju tal-Pulizija, kif ukoll li wettaq reat matul il-perjodu operattiv ta’ sentenza sospiża li kien ingħata fi Frar.

L-Ispettur spjega lill-maġistrat li matul il-lejl bejn il-11 u t-12 ta’ Ġunju, kien hemm argument bejn żewġt irġiel ġewwa stabbiliment f’Paceville. L-irġiel tkeċċew mill-istabbiliment, iżda l-argument tkompla barra. "Hawn fejn l-uffiċjali tal-pulizija li intervjenew ġew attakkati mill-akkużat," żied l-Ispettur

Il-Qorti nnutat l-ammissjoni tal-ħtija tal-akkużat, kif ukoll il-kundanni preċedenti tiegħu u d-dikjarazzjoni tiegħu.

Il-Maġistrat għalhekk ċaħdet l-akkużi li rreżista b’mod vjolenti l-arrest u li sar reċediv fuq il-bażi ta’ nuqqas ta’ provi, u sabet lir-raġel ħati tal-kumplament tal-akkużi miġjuba kontrih.

Huwa kien immultat €900 u ngħata sentenza ta’ ħabs għal sena, sospiża għal tnejn. Il-maġistrat reġa’ beda wkoll is-sentenza sospiża preċedenti tiegħu, li kien irċieva fi Frar għal serq.

Fuq talba tad-difiża, l-akkużat tħalla jħallas il-multa bin-nifs.

More in Qrati u Pulizija