Jammetti li seraq żewġ anzjani u anke flus minn karozza pparkjata

L-akkużat jgħid lill-Qorti li huwa għandu l-vizzju tad-droga...

Raġel ta' 35 sena minn Ħaż-Żabbar se jingħata s-sentenza fil-konfront tiegħu x-xahar id-dieħel wara li ammetta illi seraq lil anzjana ta' 74 sena u seraq anzjana oħra li kienet fil-karozza tagħha. 

L-akkużat qal lill-Qorti li huwa kellu l-vizzju tad-drogi.

Huwa kien akkużat ukoll li nhar il-11 ta' Jannar f'Ħaż Żabbar ukoll kien seraq €70 minn karozza pparkjata

L-akkużat ammetta l-ħtija fil-konfront tiegħu, bil-każ ikun aġġornat għall-21 ta' Frar, meta tinqata' s-sentenza fil-konfront tiegħu. 

More in Qrati u Pulizija