Jingħata ħelsien mill-arrest id-DJ akkużat li stupra tfajla f'Paceville

Il-libertà proviżorja tiegħu hija garantita b’depożitu ta’ €10,000 u garanzija personali ta’ €30,000

DJ Kolumbjan akkużat bi stupru ngħata l-libertà proviżorja kontra garanzija ta’ €40,000, wara li qatta’ xahar f’kustodja preventiva.

Ir-raġel ta’ 32 sena, li ma jistax jissemma minħabba projbizzjoni imposta mill-Qorti, tressaq il-Qorti fit-13 ta’ Ottubru, akkużat li stupra mara.

Wara li nżamm taħt arrest preventiv, l-avukati difensuri kienu ressqu rikors għal libertà proviżorja fil-Qorti Kriminali.

L-Avukat Ġenerali kien oġġezzjona għat-talba għall-ħelsien mill-arrest, u sostna li kien hemm riskju reali li l-akkużat jaħrab peress li ma kellu ebda rabtiet mal-gżira.

Iżda f’digriet li ngħata fit-12 ta’ Novembru, Madame Imħallef Edwina Grima osservat li sa dak iż-żmien, il-vittma u xhieda ċivili oħra kienu xehdu. It-tfajla tal-akkużant kienet offriet ukoll li taġixxi bħala garanti.

Il-Qorti ħelset lir-raġel mill-arrest, u ordnatlu biex ma jikkuntattjax lill-vittma jew lix-xhieda tal-prosekuzzjoni u li ma jagħmilx reat volontarju ieħor waqt li jkun fuq il-libertà proviżorja. Huwa għandu jiffirma ktieb kuljum fl-għassa tal-Pulizija u josserva curfew. Il-libertà proviżorja tiegħu hija garantita b’depożitu ta’ €10,000 u garanzija personali ta’ €30,000.

More in Qrati u Pulizija