Qorti | 'Ħajtu marret il-baħar malli beda jinvolvi ruħu mal-kokaina ... akkużat b'21 serqa'

Jitressaq il-Qorti akkużat b'21 serqa mill-bidu ta' Novembru

Raġel kien akkużat illi seraq oġġetti b'valur ta' bejn €70,000 u €80,000,  f'serq li dam għaddej tliet xhur sħaħ u li beda f'Novembru. 

L-Isetturi Saviour Baldacchino, Colin Sheldon u Jonathan Ransley ressqu lir-raġel - ta' 49 sena minn Birżebbuġa - quddiem il-Maġistrat Charmaine Galea. 

Hu kien akkużat b'xejn inqas minn 21 serqa li seħħew f'diversi lokalitajiet. 

L-Ispettur Baldacchino qal lill-Qorti li fil-garaxx tiegħu nstabu diversi mill-oġġetti misruqa u li l-akkużat kellu rekord kriminali li jmur lura għas-snin 90.  F'eku ta' dak li qalu l-avukati tal-akkużat  - Franco Debono u Amadeus Cachia - l-Ispetturi sostnew illi dan kien ġej minn familja tajba u li kellu sfond tajjeb ukoll.  Kien imexxi ristorant, imma ħajtu marret il-baħar meta beda jkun involut fil-kokaina. 

Filwaqt li faħħret il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin id-Difiża sostniet illi l-akkużat għandu, idealment, ikun f'istituzzjoni fejn persuna tista' tingħata l-attenzjoni għal kontra l-vizzju.  Il-Qorti iżda fakkret li din l-għajnuna tista' tingħata fl-istess faċilità.

L-akkużat inżamm taħt il-kustodja tal-pulizija.

More in Qrati u Pulizija