'Irriżenjaw': ADPD titlob lill-PM u l-kabinett iġorru responsabbiltà politika

L-ADPD qed jitlob li tinġarr responsabbiltà politika fl-industrija tal-kostruzzjoni ta’ Malta, hekk kif saħqu li r-rapport jipponta subgħajh lejn diversi istituzzjonijiet u entitajiet tal-istat li kellhom fallimenti sistemiċi li wasslu għall-inċident

Membri tal-Partit ADPD-Il-Partit tal-Ħodor
Membri tal-Partit ADPD-Il-Partit tal-Ħodor

L-ADPD qed jitlob li tinġarr responsabbiltà politika fl-industrija tal-kostruzzjoni ta’ Malta, hekk kif saħqu li r-rapport jipponta subgħajh lejn diversi istituzzjonijiet u entitajiet tal-istat li kellhom fallimenti sistemiċi li wasslu għall-inċident.

Waqt li kienu qed jindirizzaw konferenza stampa quddiem Pjazza Kastilja, kelliema mill-ADPD – Il-Partit tal-Ħodor, enfasizzaw l-urġenza għal responsabbiltà sinifikanti. Huma saħqu li filwaqt li r-riżenji ta’ diversi individwi minn entitajiet relatati mal-kostruzzjoni kien pass meħtieġ, ma jindirizzawx il-kawża ewlenija tal-kwistjoni.

Il-Perit Carmel Cacopardo, Deputat Chairperson tal-ADPD – Il-Partit tal-Ħodor, enfasizza l-konklużjonijiet ta’ dan ir-rapport dwar skadenza istituzzjonali. Entitajiet bħall-OHSA, INDIS, MCCAA, Malta Enterprise, BCA, u l-Awtorità tal-Ippjanar kienu implikati għan-nuqqas tagħhom li jirregolaw l-industrija b’mod effettiv.

Cacopardo enfasizza li r-riżenji sempliċi ma kinux biżżejjed u appella biex dawk responsabbli jiġu pprojbiti milli jkollhom kariga pubblika fil-futur. Huwa staqsa l-ġudizzju u l-affidabbiltà ta’ individwi li ttraskuraw id-dmirijiet tagħhom, partikolarment fi kwistjoni gravi daqs il-mewt ta’ Sofia.

Sandra Gauci, Chairperson tal-ADPD – Il-Partit tal-Ħodor, ikkundannat dak li ddeskriviet bħala mudell ta’ inkompetenza u fallimenti ta’ governanza fi ħdan l-amministrazzjoni pubblika ta’ Malta. Gauci poġġiet r-responsabbiltà fuq il-Prim Ministru u l-kabinett tiegħu talli ħallew traġedji bħal dawn iseħħu ripetutament.

Hi esprimiet tħassib dwar l-impenn tal-gvern li jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport, u semmiet nuqqas ta’ fiduċja mill-Prim Ministru nnifsu biex jitrażżnu inċidenti simili. Gauci saħqet li l-approċċ ta' ħlewwa tal-gvern lejn l-industrija tal-kostruzzjoni rawwem ambjent ta’ impunità.

B’paralleli mal-każ ta’ Daphne Caruana Galizia, Gauci ikkritikat lill-istat talli ppermetta kultura ta’ negliġenza u impunità fi ħdan l-industrija. Saħqet li r-riżenji ta’ ftit individwi kienu inadegwati, u sejħet għal responsabbiltà politika usa’.

More in Politika