Il-kandidat għall-MPE Peter Agius jakkuża l-Gvern b’qerq fil-ftehim tal-mediċini mal-UE

Agius jgħid li l-Gvern kien jikkontradixxi ruħu meta assigura l-pubbliku li se jissalvagwardja lill-konsumaturi minn żidiet fil-prezz tal-mediċini waqt negozjati, imma imbagħad jivvota favur id-direttiva mingħajr miżuri protettivi

Peter Agius (lemin)
Peter Agius (lemin)

Il-Gvern qarraq bl-Unjoni Ewropea meta ġie biex jagħmel il-ftehim tal-mediċini, jgħid l-kandidat Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Ewropa Peter Agius.

“Ħa nerġa nikxef il-qerq tal-Gvern. Għadhom kif ivvutaw fuq Direttiva li ser tkompli tgħolli l-prezzijiet tal-mediċini għall-familji tagħna. Dan wara li f'Ottubru l-Gvern għamel xenata għat-TVM li qed jiddefendik biex ma jgħolewx il-prezzijiet”, sostna Agius.

Fuq il-midja soċjali, Agius akkuża lill-Gvern Malti li qed jittradixxa l-wegħda tiegħu li jipproteġi lill-konsumaturi mill-ispejjeż ta’ prezzijiet tal-mediċini li dejjem qed jogħlew, “kif ġie żvelat f’laqgħa riċenti tal-Kunsill tal-Ministri” qal Agius.

Il-kwistjoni ddur madwar id-Direttiva tal-UE dwar it-trattament tal-ilma mormi, li tipproponi li l-piż tal-ispejjeż tat-trattament jiġi trasferit fuq il-kumpaniji farmaċewtiċi. Madankollu, Agius isostni li din il-mossa inevitabbilment se tirriżulta fi prezzijiet ogħla għall-konsumatur, kuntrarjament għall-assigurazzjonijiet tal-gvern.

“Il-konsumaturi Maltin qed jiġu ttrattati bħall-iblah,” irrimarka Agius filwaqt li esprima d-dispjaċir tiegħu dwar il-pożizzjoni tal-gvern. Saħaq li l-implikazzjonijiet tad-direttiva se jkollhom impatt trippla fuq pazjenti Maltin, li diġà qed jitħabtu ma’ prezzijiet għoljin tal-mediċini meta mqabbla mal-kontropartijiet Ewropej tagħhom u se jiffaċċjaw sfidi biex jaċċessaw trattamenti innovattivi.

Filwaqt li semma dejta mill-Federazzjoni Ewropea tal-Industriji Farmaċewtiċi, Agius enfasizza s-sitwazzjoni mwiegħra ta’ Malta, u kklassifika fl-aħħar kemm f’termini ta’ numru ta’ mediċini koperti mill-assigurazzjoni tas-saħħa pubblika kif ukoll tad-disponibbiltà tal-mediċini. Filwaqt li l-pajjiżi Ewropej tipikament ikopru 45% tal-mediċini b'xejn, il-kopertura ta' Malta tinżel għal biss 6%.

Agius ġibed l-attenzjoni wkoll għal kontradizzjoni qawwija fil-pożizzjoni tal-gvern. F’Ottubru li għadda, il-Ministru Miriam Dalli assigurat lill-pubbliku li Malta se tissalvagwardja lill-konsumaturi minn żidiet fil-prezz tal-mediċini waqt negozjati dwar it-trattament tad-drenaġġ. Madankollu, il-vot reċenti tal-gvern favur id-direttiva mingħajr miżuri protettivi qajjem tħassib serju.

Skont id-direttiva, il-kumpaniji farmaċewtiċi jkunu meħtieġa jħallsu 80% tal-ispejjeż tat-trattament tal-ilma mormi fl-istati membri. Dan il-piż finanzjarju addizzjonali, kif mwissi mill-Assoċjazzjoni tal-Produtturi Farmaċewtiċi u 'Mediċini għall-Ewropa,' huwa lest li jissarraf f'żidiet sostanzjali fil-prezz tal-mediċini, li jaffettwaw b'mod sproporzjonat popolazzjonijiet vulnerabbli.

“L-interessi ta’ Malta jitolbu azzjoni immedjata biex il-konsumaturi jiġu protetti minn aktar eskalazzjonijiet fil-prezzijiet tal-mediċini,” sostna Agius, li kkritika d-deċiżjoni tal-gvern li jappoġġja direttiva li taggrava l-isfidi fl-affordabbiltà u l-aċċessibbiltà tal-mediċina. Huwa appella għal rappreżentanza Maltija aktar b’saħħitha fl-affarijiet Ewropej, filwaqt li enfasizza s-sinifikat tal-elezzjonijiet tal-MEP li ġejjin fit-8 ta’ Ġunju.

More in Politika