Il-Ministru Schembri jordna reviżjoni tal-proċeduri tal-Malta Enterprise wara s-sejbiet tal-inkjesta

Wara l-inkjesta pubblika ta' Jean Paul Sofia, il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Schembri wiegħdet verifika komprensiva tal-operazzjonijiet kollha mwettqa mill-aġenzija tal-gvern, l-Awtorità għall-Avvanz Ekonomiku (EAA), bil-għan li tirrettifika n-nuqqasijiet sistemiċi

Il-Ministru Silvio Schembri (Ritratt: James Bianchi)
Il-Ministru Silvio Schembri (Ritratt: James Bianchi)

Il-Ministru Silvio Schembri ordna verifika tal-operazzjonijiet kollha li saru mill-Malta Enterprise (ME) biex tiġi żgura li l-proċessi jittejbu, ħabbar dan il-Schembri fil-parlament il-Ħamis.

L-inkjesta sabet nuqqasijiet serji fil-mod kif l-aġenzija tal-Istat tevalwa t-talbiet għal art industrijali pubblika minn investituri prospettivi. Il-Malta Enterprise waqgħet taħt il-kompetenza tal-Ministru Schembri f’Jannar li għadda wara reshuffle tal-Kabinett.

L-Inkjesta ta’ Sofia kkonkludiet li l-ME qatt ma kellha tapprova l-proposta mressqa minn Kurt Buhagiar u Matthew Schembri biex jakkwistaw art pubblika f’Kordin għall-bini ta’ fabbrika tal-għamara.

L-inkjesta ssemmiet lil Kevin Camilleri, l-uffiċjal tal-ME li evalwa l-applikazzjoni, u kkonkludiet li huwa “falla għal kollox fir-responsabbiltajiet tiegħu”. Il-Kumitat tal-Investiment tal-aġenzija li għandu l-kompitu li jivvaluta l-proposti tal-industrija fuq skala żgħira, isemma ukoll, bl-inkjesta tgħid li ttrattat it-talba b’mod “superfiċjali”.

Schembri qal li mill-ewwel ħa r-rakkomandazzjoni għal verifika sħiħa tal-proċessi tal-Malta Enterprise. Madankollu, huwa insista li kwalunkwe tibdil għandu jiżgura li l-investiment bona fide ma jiġix imminat minn regolamenti tqal li jagħmluha diffiċli għan-nies biex jieħdu deċiżjonijiet.

“Filwaqt li aħna bħala gvern qed nimpenjaw ruħna 100% biex nimplimentaw bidliet li huma meħtieġa, irridu noqogħdu attenti wkoll li nwettqu quick-fixes li joħolqu strutturi jew sitwazzjonijiet fejn in-nies jibżgħu milli jieħdu deċiżjonijiet,” qal Schembri. "Is-soluzzjonijiet għandhom ikunu mmirati lejn it-titjib tal-affarijiet."

Schembri ikkonferma li wara s-sejbiet tal-inkjesta, il-kap tal-microenterprise unit tal-ME ġie tterminat u l-bord tal-kumitat tal-investiment irriżenja.

Schembri ħabbar ukoll li s-sit fejn miet Jean Paul Sofia se jinbidel fi ġnien pubbliku, li jfakkar il-memorja tiegħu ladarba l-proċessi legali jiġu eżawriti u jerġa’ jittieħed mill-gvern.

Qal li kumitat tal-Kabinett inkarigat mill-Prim Ministru biex jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Inkjesta ta’ Sofia se jiltaqa’ għall-ewwel darba nhar il-Ġimgħa biex ifassal it-triq 'il quddiem. Schembri huwa wieħed mill-ministri f’dan il-kumitat.

More in Politika